Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2013

24-12-2013Hoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu ruim twee jaar. Tijd om de balans op te maken. Om een indicatie te krijgen van wie de bezoekers zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen en gebruiken is er een peiling onder de bezoekers van de databank uitgezet.

19-12-2013Reclassering Nederland heeft handen vol aan huiselijk geweld

Ongeveer 30 tot 40 procent van alle zaken die bij Reclassering Nederland binnenkomt, gaat over huiselijk geweld. Dat meldt de organisatie op haar website. De reclassering heeft ook indirect vaak met huiselijk geweld te maken. Door goed te luisteren naar de verhalen van plegers krijgen de medewerkers ook een beeld van hoe iemand met zijn gezin omgaat. Zij zijn getraind om signalen van huiselijk geweld te herkennen.

19-12-2013Inventarisatie huiselijk geweld in opleidingen

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in vrijwel alle niet-medische opleidingen wel aan bod. Maar er is slechts beperkt sprake van een structurele verankering van deze thema’s. Dat blijkt uit een inventarisatie die het ministerie van VWS liet uitvoeren.

18-12-2013Kinderombudsman gaat vechtscheidingen onderzoeken

Kinderombudsman Marc Dullaert start in januari een onderzoek naar de mogelijkheden om kinderen te beschermen in vechtscheidingen. Volgens hem wordt de stem van kinderen momenteel niet genoeg gehoord in de rechtszaal.

18-12-2013Extra aandacht voor huiselijk geweld tijdens de feestdagen

Een huis in een Noord-Hollands dorp is afgelopen maandag versierd met kerstverlichting in het thema van huiselijk geweld. De bewoners hebben hun woning onderdeel gemaakt van de landelijke campagne ‘Voor een veilig thuis’. Hiermee wil de rijsksoverheid duidelijk maken dat geweld binnen het gezin niet ophoudt met de feestdagen.

17-12-2013Ruim 95.000 incidenten huiselijk geweld in 2012

Van de ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld die de politie in 2012 registreerde, is verreweg het meeste gericht op de partner (44,8 procent) of ex-partner (22 procent). In een kwart van alle incidenten van huiselijk geweld is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.

13-12-2013Gala brengt 18.000 euro op voor Amsterdams Oranje Huis

De American Women’s Club of Amsterdam (AWCA) heeft afgelopen zaterdag een Winter Ball in het Amsterdam Marriott Hotel gehouden om geld in te zamelen voor het Oranje Huis Amsterdam. Het gala, compleet met diner, dans en stille veiling, leverde een bedrag van 18.000 euro op.

12-12-2013Ondersteuningsprogramma AMHK krijgt klankbordgroep en ICT-project

Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK heeft sinds kort een eigen klankbordgroep. De leden van deze groep bespreken alle producten die het Programmateam voorbereidt. Nadat de klankbordgroep de producten kritisch bekeken heeft, gaan ze naar gemeenten, SHG’s en AMK’s.

12-12-2013Zorg voor multi-probleem gezinnen in kaart gebracht

De samenwerkende jeugdinspecties hebben in kaart gebracht hoe 21 gemeenten de zorg en ondersteuning organiseren voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid. Over een jaar moeten de gemeenten rapporteren over de verbeteringen die de inspecties verwachten.

11-12-2013Regioaanpak huiselijk geweld Hollands Midden

De gemeenten in de regio Hollands Midden hebben samen uitgangspunten opgesteld om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Hiermee willen zij zorgen voor een vroegtijdige signalering van geweld, en het stoppen van geweld.

10-12-2013Aanmelding Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Organisaties en instellingen kunnen nog tot 15 januari 2014 projecten indienen voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro, te verdelen over een of twee winnaars. Wie dat is of zijn wordt komende zomer bekendgemaakt.

09-12-2013Laatste nieuwsbrief 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

De laatste nieuwsbrief ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is verschenen. Met deze nieuwsbrief ondersteunde het ministerie van VWS organisaties en professionals die met de meldcode werken.

06-12-2013Stuurgroep Haaglanden wil betere informatievoorziening rond huisverbod

De Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden pleit voor betere informatievoorziening aan betrokkenen bij een tijdelijk huisverbod. Uit onderzoek door de GGD Den Haag naar de impact van een tijdelijk huisverbod blijkt dat de uitvoering doorgaans goed is, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.

05-12-2013Raad Zwolle unaniem over aanpak huiselijk geweld

De gemeente Zwolle stelt 290.000 euro beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten. De raadsfracties waren blij dat het college voor dit thema voldoende aandacht heeft.

04-12-2013Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Het onderwerp ouderenmishandeling trekt zowel landelijk als regionaal de media-aandacht. Die publiciteit ondersteunt het doel van de voorlichtingscampagne: ouderenmishandeling bespreekbaar maken. De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen, die deze week verscheen, gaat hier nader op in.

04-12-2013Videoboodschap Van Rijn over Meldcode

Professionals die werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling grijpen drie keer vaker in dan professionals zonder Meldcode. Dat zegt de staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een videoboodschap over de Wet Meldcode.

02-12-2013Themazitting huiselijk geweld Amsterdam

Tijdens een speciale themazitting huiselijk geweld heeft de Amsterdamse rechtbank vorige week vijf zaken behandeld. In Het Parool noemt strafrechter Sieneke Boekhoudt, haar rol in huiselijkgeweld-zaken een speciale: “In het geval van huiselijk geweld moeten we verder kijken dan de straf alleen; het gaat erom dat het gezin snel in beter vaarwater komt."

28-11-2013Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

27-11-2013België lanceert website partnergeweld

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen is afgelopen maandag in België de website www.partnergeweld.be gelanceerd. Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld in België.

27-11-2013Bijscholing ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Nijmegen en regiogemeenten trekken een ton uit om een plan van aanpak te maken voor bijscholing over de aanpak van ouderenmishandeling. Nijmegen loopt op dit gebied momenteel achter bij andere centrumgemeenten in Nederland.

26-11-2013Handreiking Aanpak Kindermishandeling voor gemeenten

Er is een nieuwe handreiking voor gemeenten verschenen over de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking is gratis als download beschikbaar.

26-11-2013Gucci haalt 4,4 miljoen dollar op voor vrouwenrechten

Gucci heeft met de campagne Chime for Change 4.4 miljoen dollar opgehaald. Met dit geld steunt het Italiaanse modehuis naar eigen zeggen 260 liefdadigheidsinstellingen in 81 landen die zich inzetten voor vrouwenrechten.

25-11-2013Nieuw hulpaanbod huiselijk geweld Veiligheidshuis Tilburg

Het Zorg- en Veiligheidshuis in Tilburg wil de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld toegankelijker maken. Het richt daarom onder meer een speciale huis- en kinderkamer in. Slachtoffers kunnen dan in een vertrouwde omgeving hun verhaal vertellen en eventueel aangifte doen, in plaats van op politiebureau.

25-11-2013Week zonder geweld van start

Vandaag is de Week zonder geweld van start gegaan. Diverse organisaties houden de komende dagen activiteiten waarmee zij aandacht vragen voor de strijd tegen geweld. Iedere organisatie richt zich daarbij op haar eigen doelgroep.

25-11-2013‘Bezuinigingen gezinsgerichte aanpak funest’

Psychiater van de Bascule Ramón Lindauer heeft op de Amsterdamse televisiezender AT5 de noodklok geluid over bezuinigingen in de psychische begeleiding van gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt. Lindauer noemt de bezuinigingen funest.

22-11-2013Krachtbedrijf wint Aanmoedigingsprijs voor Emancipatie

Het project Krachtbedrijf van Josette Dijkhuizen heeft de Aanmoedigingsprijs voor Emancipatie gewonnen. Minister Jet Bussemaker reikte de prijs vandaag uit tijdens het Emancipatiecongres KRACHT in Den Haag. Aan de prijs is een bedrag van 1000 euro verbonden.

22-11-2013VGN: maak dilemma’s rond veiligheid kinderen bespreekbaar

Bestuurders uit de gehandicaptensector en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen meer openheid over dilemma’s rond kindermishandeling en seksueel misbruik. Dat blijkt uit een gesprek dat drie bestuurders voerden in het kader van de Week van Kinderen Veilig.

21-11-2013Jan van Dijk Award

Staatssecretaris Teeven en directeur van het Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma hebben de Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award geïntroduceerd. De Award bestaat uit een prijs voor de beste dissertatie en een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de victimologie en de rechtspositie van slachtoffers van criminaliteit

21-11-2013Aanpak huiselijk geweld en kindermishandelling: aanbod op 7 thema's

Huiselijk geweld is zelden een op zichzelf staand probleem en vraagt om een systeemgerichte aanpak. Een verbinding met de multiprobleemaanpak en een goede aansluiting op de jeugd- en veiligheidsketen is nodig. Vanuit een veilige basis kan participatie bevorderd worden. Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) kunnen u ondersteunen op zeven thema’s waar een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in het sociale domein nu prioriteit heeft.

19-11-2013Kerken willen eigen adviespunt huiselijk geweld

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud-Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde Kerk willen een adviespunt huiselijk geweld openen. Dat meldde het Nederlands Dagblad gisteren.

19-11-2013FO wil hoge prioriteit aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang (FO) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij onder meer aandacht vraagt voor de aanpak van huiselijk geweld. Aanleiding voor dit schrijven zijn de Tweede Kamer debatten die deze week over de begroting voor 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsvinden.

18-11-2013Meer meldingen huiselijk geweld Veiligheidshuis Sittard

Het aantal cliënten van Veiligheidshuis district Sittard is vorig jaar flink toegenomen. De grootste stijging is waarneembaar bij het aantal meldingen huiselijk geweld, dat steeg van 1.592 in 2011 naar 2.144 in 2012.

18-11-2013Maatregelen Teeven bij partnerdoding

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het recht van daders van partnerdoding op contact met hun kind(eren) beperken. Het belang van het kind moet voor het belang van de ouder gaan die een omgangsregeling wil. Dat schrijft Teeven vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil hij dat er meer onderzoek komt naar de gevolgen van partnerdoding op kinderen.

18-11-2013Nieuwe factsheet Huiselijk geweld

Movisie heeft een nieuwe factsheet over huiselijk geweld uitgebracht. De factsheet wordt vandaag in Nieuwegein gepresenteerd tijdens het Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken.

18-11-2013Week van Kinderen Veilig van start

De vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake, overhandigt vandaag, op de eerste dag van ‘de Week van Kinderen Veilig’, een voortgangsrapport over het Actieplan Kinderen Veilig 2012-2016 aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).

16-11-2013Huisverbod bij huiselijk geweld werkt

Na een huisverbod blijft nieuw huiselijk geweld vaker uit dan in vergelijkbare situaties waarin geen huisverbod is opgelegd. Dat blijkt uit de effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

15-11-2013Toename meldingen ouderenmishandeling Rotterdam

Rotterdamse hulpverleners trekken steeds vaker aan de bel wanneer vijfenzestigplussers mishandeld worden. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de havenstad is toegenomen. Tot nu toe zijn er al 124 meldingen gedaan ten opzichte van 100 meldingen vorig jaar.

15-11-2013CDA Almere wil extra aandacht voor huiselijk geweld

Het CDA Almere wil een prioriteit maken van de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, dat woensdag is vastgesteld. Het CDA heeft als eerste Almeerse partij het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor volgend jaar maart vastgesteld.

14-11-2013Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

14-11-2013Groot onderzoek gemeentelijke aanpak kindermishandeling

De Kinderombudsman start een grootschalig onderzoek naar de aanpak van preventie en hulp voor mishandelde kinderen bij de 408 gemeenten. De Kinderombudsman gaat onderzoeken wat de aanpak van gemeenten is en wil ze handvatten bieden die concreet effect hebben voor kinderen.

13-11-2013Risicofactoren delinquent gedrag 12-minners onvoldoende gesignaleerd

Uit onderzoek naar delinquent gedrag bij 12-minners blijkt dat deze kinderen vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld en dat 60 procent ADHD en/of een gedragsstoornis heeft. Vaak zijn er problemen op school en thuis, zoals werkloosheid, schulden en/of psychische problemen bij de ouders. Deze factoren worden nog onvoldoende gesignaleerd. Dat stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ).

12-11-2013Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer

Verdachten van een geweldsmisdrijf moeten rekening houden met een hogere straf als uit een zogeheten middelentest blijkt dat zij zich onder invloed van alcohol of drugs hebben misdragen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

11-11-2013Gedwongen huwelijken in Amsterdam vaker gemeld

De gemeente Amsterdam heeft dit jaar zestien meldingen ontvangen van gedwongen huwelijken en achterlating in land van herkomst. Vorig jaar ging het om negen meldingen.

11-11-2013‘Loverboyproblematiek nog steeds onderschat’

Hoewel er steeds meer loverboys worden aangehouden en berecht, blijft het een onderschat probleem. Dat stelden Lizeth Schellekens en John van Os van de Politie Eenheid Oost-Brabant afgelopen vrijdag in het Eindhovens Dagblad.

08-11-2013Gemeenten krijgen ondersteuning bij aanpak ouderenmishandeling

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen.

06-11-2013'Stel slachtoffer huiselijk geweld niet strafbaar bij illegaliteit'

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel, moeten niet strafbaar worden gesteld als ze illegaal in Nederland zijn. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman in een advies van een werkgroep aan de Tweede Kamerfractie.

06-11-2013Veilige Veste genomineerd voor Hedy d’Anconaprijs

De Veilige Veste in Leeuwarden, het pand van hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân, is genomineerd voor de Hedy d'Anconaprijs 2014. De Hedy d'Anconaprijs wordt voor de derde keer uitgereikt aan een project waarbij huisvesting bijdraagt aan een zorgconcept.

06-11-2013Taalcafé voor slachtoffers huiselijk geweld

In de bibliotheek van het Overijsselse Stadshagen is gisteren een Taalcafé geopend. Een jaar lang zullen tien tot vijftien cliënten van Kadera wekelijks onder leiding van een taaltrainer hun taalvaardigheid bijspijkeren.

04-11-2013Wethouder Almere wil Oranje Huis

De Almeerse wethouder Ineke Smidt heeft goede hoop dat er binnen een jaar crisisopvang in Almere wordt gerealiseerd voor slachtoffers van huiselijk geweld. Op dit moment worden slachtoffers nog ondergebracht in Amsterdam en Alkmaar.

04-11-2013Kadera start project Crisisopvang huisdieren

Kadera, een instelling in het oosten van het land die hulp en opvang biedt aan slachtoffers van huiselijk geweld, begint een het project 'Crisisopvang huisdieren'. Dit houdt in dat niet alleen bescherming wordt geboden aan vrouwen en kinderen in huiselijk geweld situaties, maar ook aan de huisdieren.

01-11-2013VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

VoorZorg, een huisbezoekprogramma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen, is effectief bij het verminderen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van VUmc.

01-11-2013Partnergeweld in kwart lesbische relaties

Lesbische vrouwen die door hun partner mishandeld worden ervaren een dubbele drempel bij het doen van aangifte. Dat zegt Marja Lust van het politie-netwerk Roze in Blauw vandaag in het blad Zij aan Zij. Volgens dit magazine komt huiselijk geweld in één op de vier lesbische relaties voor.

31-10-2013CBP bezorgd over overheveling taken naar gemeente

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeenten. Dat heeft het CBP in een brief aan minister Plasterk (BZK) laten weten. Het is volgens het college niet duidelijk hoe de privacy daarbij gewaarborgd kan worden.

31-10-2013Jaarlijks 1000 meldingen huiselijk geweld Drenthe

Bij de GGD in Drenthe komen elk jaar 1000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Dit zijn 90 meldingen per maand, drie per dag. Emmen en Assen behoren, zoals verwacht, tot de koplopers met respectievelijk 23 en 21 meldingen per maand.

30-10-2013Studente ontwerpt spel om mishandeling bespreekbaar te maken

Een studente aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, heeft een kwartetspel ontworpen dat het makkelijker moet maken om kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Het spel is bedoeld voor hulpverleners en instellingen die met kinderen werken.

24-10-2013Jongeren hebben baat bij ART

Jongeren die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, hebben baat bij de Agressie Regulatie Training (ART). ART wordt sinds 2009 als pilot uitgevoerd op scholen in heel Nederland door Halt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afgeronde eindevaluatie geeft een positief beeld van de training.

24-10-2013Eerste nieuwsbrief ondersteuningsprogramma AMHK

De eerste nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uit. Hierin staan onder meer de eerste producten van het ondersteuningsprogramma beschreven, die begin november worden opgeleverd.

24-10-2013Nieuwe folders huiselijk geweld de Waag

Polikliniek de Waag gaat haar folderaanbod vervangen. Allereerst zijn de folders over huiselijk geweld aan de beurt.

22-10-2013Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen focust op ernstigste probleemgevallen

Het Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen gaat zich focussen op een groep van zo'n 150 veelplegers, daders van huiselijk geweld, ernstige overlastgevers en jeugdige delinquenten. Deze complexe probleemgevallen krijgen een casemanager toegewezen die de persoon in kwestie blijft volgen en de hulp coördineert.

21-10-2013Hulpverlening op maat nodig voor verborgen vrouwen

Er is een duidelijke relatie tussen het vóórkomen van verborgenheid onder vrouwen en huiselijk geweld. Dat vindt een ruime meerderheid van de professionals die zijn ondervraagd in een onderzoek naar verborgen vrouwen in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Het onderzoeksrapport werd vorige week aan minister Asscher van Sociale Zaken overhandigd.

21-10-2013Nieuwe Opvangatlas online

De nieuwe Opvangatlas staat vanaf vandaag online. De vernieuwde website, met een andere vormgeving, biedt de bezoeker meer achtergrondinformatie en een nieuwspagina. Er is meer te vinden over de organisaties die in de opvang actief zijn.

18-10-2013‘Controleer bij botbreuken altijd op huiselijk geweld’

Vrouwen die op de Spoedeisende Hulp komen met een botbreuk zouden altijd gecontroleerd moeten worden op huiselijk geweld. Dat stelt de Canadese zorgonderzoekster Sheila Sprague. Zij promoveert eind deze maand op een onderzoek naar de mogelijkheden voor een vangnet ná de Spoedeisende Hulp.

18-10-2013Almere pakt financiële uitbuiting van ouderen aan

De gemeente Almere en het Steunpunt Huiselijk Geweld gaan in 2014 samen aan het werk om financiële uitbuiting van ouderen beter aan te pakken. De komende tijd stellen de gemeente en het steunpunt samen met het ministerie van VWS een plan van aanpak op. Het project gaat in 2014 van start.

16-10-2013Oproep Inzicht in sociale interventies

Kenniscentrum MOVISIE roept onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten op om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. De projectideeën moeten betrekking hebben op ‘zelfredzaamheid’.

15-10-2013Zwolle vreest krimp budget aanpak huiselijk geweld

Het budget voor de bestrijding van huiselijk geweld van de provincie Overijssel neemt met bijna 25 procent af. Centrumgemeente Zwolle heeft hierover in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) alarm geslagen.

14-10-2013PvdA Amsterdam wil aanpak huiselijk geweld verbeteren

Amsterdam moet meer doen om slachtoffers van huiselijk geweld te helpen en te beschermen, om daders aan te pakken en om dit probleem bespreekbaar te maken. Dat stelt de PvdA Amsterdam op haar website. De partij heeft hiervoor een initiatiefvoorstel Veilig achter de voordeur opgesteld.

11-10-2013Nieuws vanuit het Landelijk programma Aanpak geweld

Het Landelijk programma Aanpak geweld gaat door. De vorm waarin is nog niet helemaal duidelijk. Dit en meer kunt u lezen in de achtste nieuwsbrief van het Landelijk programma.

11-10-2013Week van Kinderen Veilig lanceert website

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft deze week de nieuwe website Weekvankinderenveilig.nl. Hierop staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die van 18 t/m 23 november worden gehouden.

11-10-2013Bezuinigingen nekken Hulpmix.nl

Hulpmix, een website voor online hulp aan jongeren, moet wegens bezuinigingen stoppen. De site, waar jongeren met hulpverleners kunnen chatten over problemen waaronder huiselijk geweld en misbruik, houdt per 1 december op te bestaan.

10-10-2013Definitieve handreiking Regioaanpak huiselijke geweld

Begin deze maand is de definitieve handreiking Regioaanpak huiselijke geweld gepresenteerd. Deze handreiking helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden.

10-10-2013Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

09-10-2013Kritisch rapport aanpak kindermishandeling Tilburg

Instellingen in Tilburg die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling moeten de signalering, samenwerking, informatie-uitwisseling en regievoering verbeteren. Dat concluderen de inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) die twee calamiteiten onderzochten die zich vorig jaar voordeden in de gemeente.

07-10-2013Aandacht voor mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt met het project 'Mannen, kom op!' aandacht voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Afgelopen zaterdag 5 oktober gingen het acteurs van het project op verschillende locaties in Purmerend de straat op om heftige ruzies na te spelen.

05-10-2013Wetsvoorstel: Spreekrecht slachtoffers uitbreiden

Het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven wordt aangevuld. In de toekomst kunnen slachtoffers op de terechtzitting ook zeggen wat ze vinden van (bijvoorbeeld) de schuld van de verdachte, het bewijs dat in de strafzaak is verzameld en wat de straf zou moeten worden.

04-10-2013Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen gestopt in huidige vorm

Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van VenJ is per 1 oktober gestopt. Het programma heeft ruim 2,5 jaar de Nederlandse Veiligheidshuizen ondersteund. Tijdens een afsluitende bijeenkomst presenteerde het programma de resultaten.

04-10-2013Programma landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bekend

Het programma van het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bekend. Op de speciale congreswebsite staan ook de workshops beschreven.

03-10-2013Hoofdagent blogt over huiselijk geweld

De politie plaatst sinds gisteren blogs over het politiewerk op internet. De allereerste blog gaat over huiselijk geweld. Hoofdagent Dirk-Jan Grootenboer vertelt over een situatie waarin hij een kleuter aantrof die getuige was geweest van geweld tussen haar ouders.

02-10-2013Meisjes geven gedragsproblemen door aan nageslacht

Meisjes met gedragsproblemen ontwikkelen meer stoornissen als ze niet afdoende worden geholpen. Bovendien geven ze hun problemen door aan hun kinderen, die ze vaak al op zeer jonge leeftijd krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Elsa van der Molen die vandaag op dit onderwerp promoveert.

02-10-2013‘Voeg notariaat toe aan meldcode’

Notarissen moeten vermoedens van uitbuiting en financieel misbruik kunnen melden, ondanks hun beroepsgeheim. Dat zegt Jef Oomen van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vanavond in het programma De Vijfde Dag.

01-10-2013Kenniscafé Huiselijk geweld in het sociale domein

Kenniscentrum MOVISIE houdt op donderdag 31 oktober een kenniscafé over huiselijk geweld in het sociale domein. ‘Hoe waarborgen wij de veiligheid van slachtoffers en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen het nieuwe sociale domein?’ is een vraag die deze middag centraal staat.

27-09-2013Taskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

In de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind, van 18 tot en met 23 november, organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover'.

26-09-2013Ouderenmishandeling IJsselland nog weinig gesignaleerd

Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld en GGD IJsselland hebben het onderwerp ouderenmishandeling de afgelopen maanden bij onder meer thuiszorginstellingen onder de aandacht gebracht. Hun conclusie is dat ouderenmishandeling wordt in de regio IJsselland onvoldoende gesignaleerd en gemeld

26-09-2013Extra geld voor opstellen regiovisies Veilig Thuis

Elke centrumgemeente voor vrouwenopvang krijgt zowel in 2013 als in 2014 een extra bedrag van 75.000 euro. Dat staat in de Septembercirculaire gemeentefonds 2013. De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 en 2014 verhoogd met 2,625 miljoen euro.

26-09-2013Ploumen wil internationale actie tegen kindhuwelijken

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een internationale actie aangekondigd tegen kindhuwelijken. Dit initiatief maakte Ploumen samen met de regeringen van Canada en Ghana bekend. Het initiatief werd met enthousiasme tijdens de VN-top ontvangen.

25-09-2013Veel belangstelling benefietwedstrijd stichting RuJu

De benefiet-voetbalwedstrijd voor de stichting RuJu is gisterenavond door zo’n 1500 mensen bezocht. De opbrengst is bestemd voor een monument ter nagedachtenis aan alle jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Er is in ieder geval 5000 euro opgehaald. Het precieze eindbedrag zal over enkele dagen bekend worden gemaakt.

24-09-2013Ziekenhuizen signaleren kindermishandeling onvoldoende

Veel ziekenhuizen pikken signalen van kindermishandeling niet op. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag op basis van gegevens van de AD Ziekenhuis Top 100, die komende zaterdag verschijnt.

23-09-2013Fier Fryslân wil vaker huisverbod bij kindermishandeling

Fier Fryslân wil dat er vaker een huisverbod wordt ingezet bij kindermishandeling. Dat zei Mariët Smid, teamleider Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier Fryslân, dit weekend in de Leeuwarder Courant. Zij vindt dat kinderen nu nog te vaak van hot naar her worden gesleept.

23-09-2013Drenthe start traject Regiovisie

Kies voor een provinciale schaal en niet voor een aparte visie in elk van de drie Drentse regio’s. Dat advies kreeg de bestuurlijke stuurgroep voor de totstandkoming van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe vorige week.

20-09-2013Aftrap Week van Kinderen Veilig trapt op 18 november 2013

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik verzorgt in de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen in deze week bijeenkomsten en activiteiten.

20-09-2013Stichting Huis & Toevluchtsoord gaat verder onder de naam ‘Kopland’

De Stichting Huis & Toevluchtsoord gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: Kopland. Door de fusie van Stichting Huis en Stichting Toevluchtsoord Groningen-Drenthe is in januari 2013 een nieuwe organisatie ontstaan. Daarbij hoort een nieuwe naam en een passende huisstijl.

19-09-2013Stijging aantal huisverboden Purmerend

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Purmerend 29 huisverboden opgelegd: tien meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging betekent niet per definitie dat het aantal gevallen van huiselijk geweld ook is toegenomen; wel wordt de strafmaatregel in Purmerend vaker toegepast.

18-09-2013Huiselijk geweld in de Rijksbegroting

Het vergroten van de zichtbaarheid van de problematiek, is het komende jaar een belangrijke doelstelling bij de bestrijding van huiselijk geweld. Dat staat in de Rijksbegroting 2014 van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

16-09-2013Meldcode: Stap 0

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vorige week het rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport gaat in op de preventie van kindermishandeling en zal naar alle gemeenten worden gestuurd.

11-09-2013Kinderombudsman bezorgd over spanningen in gezin door crisis

Steeds meer kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leven steeds meer kinderen leven in armoede. Hij maakt zich zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat zou kunnen leiden tot kindermishandeling. “We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt."

10-09-2013‘Kindermishandeling oorzaak probleemgedrag Marokkaanse jongeren’

Er moet meer aandacht komen voor de invloed die kindermishandeling heeft op het gedrag van Marokkaanse probleemjongeren. Dat zegt Esmah Lahlah in het Nederlands Dagblad. Zij werkt bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en promoveert op 20 september op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

09-09-2013Oppositie Alkmaar tegen bezuinigingen opvang

De Alkmaarse gemeentelijke oppositiepartijen PvdA, Bruisend-Alkmaar en GroenLinks roepen de collegepartijen af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het Oranjehuis, de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in Alkmaar. Dat meldt de Alkmaarsche Courant vandaag.

09-09-2013Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

06-09-2013Kennisatelier 'Aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties in opleidingen’

MOVISIE en het Nedenlands Jeugdinstituut (NJi) werken samen aan een online kennisatelier voor MBO- HBO- en WO-docenten. Doel is docenten te ondersteunen bij hun onderwijs over huiselijk geweld en kindermishandeling door kennis te toegankelijk en toepasbaar te maken.

05-09-2013Belangengroeperingen pleiten voor aanpassing nieuwe Jeugdwet

Belangengroeperingen luiden vandaag de noodklok in de Tweede Kamer over de nieuwe Jeugdwet. Ze willen dat de wet op een aantal punten wordt aangepast. Zo stuit onder meer het kabinetsvoornemen om kinderen zonder tussenkomst van de rechter uit huis te plaatsen op veel kritiek.

03-09-2013Gebruik meldcodes vorig jaar nog onvoldoende

Instellingen voor gezondheidszorg maakten vorig jaar nog te weinig gebruik van de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Zorgmedewerkers waren ook vaak te weinig geschoold in het gebruik van de meldcodes. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

03-09-2013Campagne #ENDviolence against children

UNICEF heeft deze zomer wereldwijd extra aandacht gevraagd voor geweld tegen kinderen. Zo lanceerde de kinderrechtenorganisatie de campagne #ENDviolence against children.

30-08-2013D66-Kamerlid Bergkamp bezoekt Kompaan en de Bocht

Het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Kompaan en de Bocht. Zij liet zich tijdens dit bezoek informeren over de positie van kinderen in de vrouwenopvang, de relatie met de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg, pleegzorg en het toekomstige AMHK.

30-08-2013Veiligheidshuis Almere gaat regionaal

Het Veiligheidshuis Almere krijgt een regionaal karakter en gaat daarmee Veiligheidshuis Flevoland heten. Vanaf 1 januari 2014 nemen Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk deel in dit Veiligheidshuis Flevoland. De vestigingsplaats van het nieuwe Veiligheidshuis blijft Almere.

29-08-2013PvdA-Kamerlid Hilkens stapt op

PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens stapt op als Tweede Kamerlid. Ze hield zich voor haar partij onder meer bezig met de onderwerpen huiselijk geweld, zedendelicten, verslavingsproblematiek en prostitutie.

27-08-2013Veluwse themaweek 'Kracht uit geweld'

Om huiselijk en seksueel geweld onder de aandacht te brengen op de Noord-Veluwe, vindt van 4 tot en met 8 september 2013 een themaweek plaats rond het thema ‘Kracht uit geweld’. Het doel is om het onderwerp hoog op de agenda te zetten en te houden.

26-08-2013Enquête databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Herinnering: MOVISIE houdt momenteel een enquête over het gebruik van de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. De uitkomst wordt gebruikt om de informatievoorziening over en binnen de databank waar mogelijk te verbeteren.

26-08-2013In memoriam Nonja Meintser

Afgelopen donderdag is Nonja Meintser overleden. Nonja werkte bijna 22 jaar bij MOVISIE en haar voorlopers en was één van de drijvende krachten in de aanpak van huiselijk en seksueel geweld in Nederland.

22-08-2013Verkenning kwantitatief onderzoek ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) laat een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatief onderzoek naar ouderenmishandeling in Nederland. Op basis hiervan zal hij besluiten of er zo’n onderzoek komt en zo ja, in welke vorm.

21-08-2013Tbs-ers maken meubels voor Groningse vrouwenopvang

Patiënten van de Groningse Tbs-kliniek Van Mesdag gaan meubels maken voor de stichting Toevluchtsoord in Groningen. Toevluchtsoord biedt een veilige plek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en krijgt in 2015 een nieuw onderkomen.

20-08-2013Voetbalbenefietwedstrijd voor stichting RuJu

Lucky Ajax (oud Ajax spelers) en het RTL Sterrenteam (bekende Nederlanders) spelen op 24 september voetbalbenefietwedstrijd voor de stichting RuJu.

15-08-2013Aantal meldingen kindermishandeling stabiel

Na een jarenlange stijging kwamen er vorig jaar bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling ongeveer even veel telefoontjes binnen als in 2011. Van de ruim 65.000 telefoontje leidde een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

08-08-2013KAMG bezorgd over medische kwalititeit AMHK's

De nieuwe wetgeving rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een negatief effect op het niveau van de medische kwaliteit binnen de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s). Dat stelt Cisca Koning, voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) in Medisch Contact.

05-08-2013‘Meer huiselijk geweld door opwarming aarde’

Veranderingen in het klimaat zorgen wereldwijd voor meer geweld. Het betreft zowel persoonlijk geweld, zoals moord, verkrachting en huiselijk geweld, als om geweld tussen groepen zoals rellen en burgeroorlogen.Dat melden Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Science.

31-07-2013Minimumeisen meldcode gepubliceerd

Het besluit over de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is gisteren gepubliceerd. Hiermee wordt de uniformiteit van de verschillende meldcodes geborgd.

22-07-2013Themaweek ‘Kracht uit geweld’ Noord-Veluwe

Om op de Noord-Veluwe huiselijke en seksueel geweld onder de aandacht te brengen, vindt van 4 tot en met 8 september een themaweek plaats rond het thema ‘Kracht uit geweld’. Het doel is om deze onderwerp hoog op de agenda te zetten en te houden.

22-07-2013Flinke stijging huisverboden Zoetermeer

De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar 45 huisverboden opgelegd. Een flinke stijging ten opzichte van 2011 toen 5 huisverboden werden opgelegd.

19-07-2013Enquête voor verbetering ondersteuning professionals

Om inzichtelijk te krijgen welke ondersteuning professionals nog nodig hebben bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft goede doelen organisatie Augeo Foundation een enquête uitgeschreven. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij de opzet van nieuwe innovatieve projecten, de ontwikkeling van het cursusaanbod en als input voor het Tijdschrift Kindermishandeling.

19-07-2013Gratis e-module huwelijksdwang

Fier Fryslân en The Next Page hebben in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een e-module huwelijksdwang ontwikkeld. Deze gratis cursus, die vanaf deze week beschikbaar is, geeft informatie over de context waarin huwelijksdwang kan plaatsvinden en geeft vervolgens praktische handvatten.

17-07-2013Veilig Verderteam Leidschendam-Voorburg moet huiselijk geweld signaleren

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds kort een Veilig Verderteam. Doel van dit team is om huiselijk geweld te signaleren en tegen te gaan.

17-07-2013Meer aandacht voor aanpak geweld in opleidingen

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

15-07-2013Ouderenombudsman signaleert toename mishandeling door mantelzorgers

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan, als gevolg van de afbouw van de dagopvang voor ouderen en omdat het moeilijker is om in een verpleegtehuis te komen. Dat stelt ouderenombudsman Jan Romme in het dagblad Trouw. Dit leidt volgens hem tot meer gevallen van ouderenmishandeling.

15-07-2013Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft zijn Jaarverslag 2012 gepubliceerd. 2012 was voor de voormalige Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht een belangrijk jaar dat werd gekenmerkt door vele veranderingen op diverse terreinen. Veranderingen die leidden tot een positieve uitkomst: het ontstaan van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) onder de regie van de gemeente Utrecht.

11-07-2013Den Haag alert op gedwongen uithuwelijking

Den Haag is deze zomer extra alert op signalen van gedwongen uithuwelijking. Baliepersoneel van de gemeente is gevraagd om op te letten wanneer een allochtone vrouw uit de gemeente wordt uitgeschreven.

10-07-2013‘Aanpak huiselijk geweld vraagt om gendersensitief beleid’

Om het geweld tegen vrouwen aan te pakken is een gendersensitief beleid nodig. Dit betekent beleid waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaken van geweld tegen vrouwen. Dat staat in de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 dat gisteren aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd overhandigd.

08-07-2013Oranje Huis Amsterdam in 2015 open

Amsterdam krijgt in 2015 een Oranje Huis. Een Oranje Huis is een blijf-van-mijn-lijfhuis waarbij de opvang plaatsvindt in een open setting en - indien mogelijk - met het hele gezin. Volgende week tekenen woningcorporatie De Alliantie en Blijf Groep de overeenkomst.

08-07-2013Lelystad sluit zich per 2014 aan bij Veiligheidshuis Flevoland

De gemeente Lelystad wil zich per 1 januari 2014 voor een proeftijd van twee jaar aansluiten bij het Veiligheidshuis Flevoland. Dit heeft het college van Lelystad op dinsdag 2 juli 2013 besloten.

05-07-2013Amsterdamse ziekenhuizen in actie bij slachtoffers geweld

Geweldslachtoffers die op de eerste hulp in Amsterdam komen, worden vanaf september door medewerkers van het ziekenhuis bevraagd direct bevraagd hoe laat en waar ze zijn toegetakeld. Volgens de gemeente kan hierdoor het geweld in Amsterdam beter worden aangepakt.

04-07-2013DVD ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’

De dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. De dvd is te gebruiken voor algemene voorlichting aan ouderen en vrijwilligers of voor training aan professionals.

04-07-2013Voorinschrijving landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geopend

De voorinschrijving voor het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is geopend. Het congres wordt gehouden op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’.

04-07-2013Aanpak G4 huiselijk geweld vraagt om kundige professionals

Geweld en Kindermishandeling, onder de titel Veilig Thuis. MOVISIE verwelkomt dit initiatief. In de eerste plaats omdat hiermee geanticipeerd wordt op de komende decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast omdat de gekozen uitgangspunten - een geïntegreerde aanpak, veiligheid eerst, inzet op de eigen kracht van het gezin en het netwerk, en signalering op wijkniveau – kunnen leiden tot een effectievere aanpak.

03-07-2013Plasterk: ‘Verbetering kinderrechten Caribisch Nederland kost tijd’

Er moet nog veel moet gebeuren om de situatie op de Caribische eilanden in overeenstemming te brengen met de normen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ook huiselijk geweld is in Caribisch Nederland een groot probleem. Dat blijkt uit het UNICEF-onderzoek naar kinderrechten op de Nederlandse Cariben. “Het gaat tijd kosten om grondige verbetering te bereiken”, beaamt minister Plasterk (BZK) in een reactie op het rapport.

03-07-2013Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

02-07-2013Structurele financiering anonieme hulp

Minister Schippers (VWS) wil anonieme e-mental health en anonieme financiering van de hulp aan bedreigde cliënten structureel gaan financieren. Dat staat in een wetsvoorstel dat zij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

02-07-2013Meedenkers kwaliteit gezocht

Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Wat zijn daarbij de verwachtingen van gemeenten? En van de zorgaanbieders?

01-07-2013100e interventie in databank Effectieve sociale interventies

De databank Effectieve sociale interventies viert haar driejarig bestaan én de 100e interventie in de databank! Een mijlpaal om even bij stil te staan. De 100e interventie, Community Support, werd vorige maand online gezet.

01-07-2013Onderzoeker pleit voor prenatale aanpak kindermishandeling

Kindermishandeling zou in een veel vroeger stadium bestreden moeten worden. Dat vindt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van kindermishandeling aan de Universiteit Maastricht en oud-hoogleraar Rechten van het kind. Hij pleit voor kinderbescherming via prenatale zorg en ouderschapsonderwijs.

01-07-2013Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Vanaf vandaag is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Voortaan zijn de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg verplicht met de meldcode te werken.

28-06-2013Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling

Het Verweij Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken ouderenmishandeling in Amsterdam. Dit heeft geresulteerd in de barometer ouderenmishandeling. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste meting beschikbaar.

28-06-2013Monument voor jonge slachtoffers huiselijk geweld

De moeder van de vermoorde broers Ruben en Julian wil dat er een herdenkingsplek komt voor haar zoons en alle andere kinderen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld met dodelijke afloop. Zij begint samen met de stichting RuJu een inzamelingsactie voor een blijvend monument.

26-06-2013Nieuwe website voor Atria

Atria, kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en emancipatie, heeft sinds vandaag een nieuwe website. De website geeft weer wat Atria in huis heeft en doet zo recht aan beide voormalige organisaties Aletta en E-Quality.

26-06-2013Bredere inzet Aware in Limburg

De regio's Maastricht, Heuvelland en Westelijke Mijnstreek hebben extra geld uitgetrokken voor inzet van het Aware-systeem. Dit systeem is bedoeld voor vrouwen en mannen die ernstig worden bedreigd door hun ex-partner.

25-06-2013Huiselijk geweld geen prioriteit meer in Eindhoven

De aanpak van huiselijk geweld verdwijnt van de prioriteitenlijst van de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft besloten de speerpunten van het veiligheidsbeleid aan te scherpen. “Als alles prioriteit heeft, krijgt niets echt prioriteit”, zo staat in het voorlopige veiligheidsbeleid voor de periode 2014-2017.

25-06-2013Hulp voor jonge getuigen huiselijk geweld Amstelland

De regio Amstelland gaat kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld meer hulp bieden. “We moeten niet uitvlakken wat voor ingrijpende gevolgen het zien van huiselijk geweld heeft, zeker bij kinderen”, aldus de Amstelveense wethouder Jacqueline Koops, verantwoordelijk voor jeugdzorg.

24-06-2013Vermoorde vrouwen vaak door eigen partner omgebracht

Wereldwijd is bijna 40 procent van alle vermoorde vrouwen omgebracht door de eigen partner. Datzelfde geldt voor zes procent van de vermoorde mannen. Dit blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie.

24-06-2013Hogere straf voor geweld onder invloed

Alcohol- of drugsgebruik wordt een strafverhogend element bij geweld. Opsporingsambtenaren kunnen verdachten verplichten mee te werken aan een onderzoek. De uitkomst hiervan telt mee bij de strafeis van de officier van justitie en de hoogte van de straf die de rechter oplegt. Daarmee wil het kabinet de veiligheid in het openbare leven en in huiselijke kring vergroten.

21-06-2013Hulpaanbod Lumens volledig online beschikbaar

Nog voor het einde van het jaar moeten alle driehonderd hulpverleners van de Brabantse welzijnsorganisatie Lumens in staat zijn mensen online te helpen. Lumens biedt het hele pakket aan hulpverlening, waaronder de aanpak van huiselijk geweld, sinds januari digitaal aan via www.jouwhulponline.nl.

21-06-2013Ondersteuningsprogramma AMHK van start

Het ministerie van VWS en de VNG hebben gisteren het startsein gegeven voor de opzet van een ondersteuningsprogramma AMHK. De samenvoeging van het AMK en de SHG’s in AMHK’s is een belangrijke stap om kindermishandeling en huiselijk geweld meer in samenhang aan te pakken.

21-06-2013Zorgen transitie jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de overheveling van taken van provincies en Rijk naar de gemeenten. De organisatie reageert hier mee op het tweede rapport van de Transitie Commissie Jeugd onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk.

20-06-2013Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van oudermishandeling in Utrecht is in 2012 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. De cijfers van eerste en tweede kwartaal van 2013 laten opnieuw een verdubbeling zien ten opzichte van 2012. Dat meldt de gemeente Utrecht op haar website.

18-06-2013West-Brabant intensiveert aanpak huiselijk geweld

Gemeenten en hulpverleners in West-Brabant gaan de komende jaren de aanpak van huiselijk geweld intensiveren en verbeteren. De afspraken hierover zijn gisteren bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

18-06-2013Ex-bewoonsters opvang Hilversum eisen geld

Zes voormalig bewoonsters van de door misstanden gesloten vrouwenopvang in Hilversum eisen geld van de gemeente en de Blijf Groep. Met dat geld willen zij een fonds oprichten voor nazorg en het verstrekken van uitkeringen aan gedupeerde ex-cliënten van de Hilversumse opvang.

15-06-2013Zandvoort telt veel slachtoffers huiselijk geweld

Ruim een kwart van de volwassen vrouwen in Zandvoort is ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor, zo meldt het Haarlems Dagblad.

13-06-2013Transitiebureau jeugd presenteert factsheet over landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Het transitiebureau jeugd heeft een factsheet ontwikkeld waarin de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in samenhang staan beschreven. De factsheet is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben.

13-06-2013Lichte stijging meldingen ouderenmishandeling

De Steunpunten Huiselijk Geweld hebben vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2011 (994). Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. De meeste meldingen zijn afkomstig van professionals.

13-06-2013Eerste tv-spot over ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) presenteert vandaag een nieuwe voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' in Den Haag. Tevens start hij een televisiecampagne over dit onderwerp. Het is voor het eerst dat binnen een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt.

12-06-2013Budgetten gemeentefonds voor vrouwenopvang ongewijzigd

Voor de vrouwenopvang blijft de verdeling van de budgetten uit het gemeentefonds in 2014 gelijk aan die van dit jaar. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds 2013.

12-06-2013Wedstrijd voor studenten: schrijf artikel over veiligheid

Vaktijdschrift Secondant organiseert een schrijfwedstrijd voor studenten. De uitdaging: schrijf een artikel over veiligheid op basis van je afstudeeronderzoek. De hoofdprijs: een geldbedrag van 1.000 euro en publicatie in een peer reviewed tijdschrift dat niet mag ontbreken op je CV.

11-06-2013Campagne Ouderenmishandeling Fier Fryslân

Fier Fryslân start deze maand een campagne rond ouderenmishandeling. Doel is meer bekendheid te geven aan het fenomeen en de hulpinstanties waar slachtoffers terechtkunnen.

10-06-2013Lancering e-module huwelijksdwang

Fier Fryslân en The Next Page hebben in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een e-module over huwelijksdwang ontwikkeld. Deze gratis e-module, die sinds vandaag beschikbaar is, is bedoeld om professionals in de jeugd- en gezondheidszorg bij te scholen op het gebied van gedwongen huwelijken.

10-06-2013Structurele inzet mobiele teams kindermishandeling

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht heeft na een proef met mobiele teams besloten om de combinatie van forensisch arts en verpleegkundige bij vermoedens van kindermishandeling structureel in te zetten.

10-06-2013Rozenactie Amsterdam tegen ouderenmishandeling

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) houdt donderdag in samenwerking met de stadsdelen een rozenactie om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten. Het Steunpunt loopt hiermee vooruit op de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling op 15 juni.

10-06-2013G4 presenteert visie Voor een veilig thuis

Op verzoek van de G4 (de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) heeft een platform van deskundigen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de visie ‘Voor een veilig thuis’ staat hoe gemeenten kunnen komen tot een krachtige en snelle aanpak in situaties waarin acuut gevaar dreigt.

07-06-2013Kabinet in actie tegen gedwongen huwelijk

Het kabinet komt in actie om huwelijksdwang te voorkomen en slachtoffers van huwelijksdwang, vaak jonge vrouwen, te helpen.De Steunpunten Huiselijk Geweld worden voortaan ondersteund door een landelijke organisatie. Deze organisatie gaat hulpverleners adviseren, bijvoorbeeld als er slachtoffers in het buitenland zijn.

04-06-2013ZonMw-Parel voor Haaglandenprotocol

Hester Diderich van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), heeft gisteren uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de zogenaamde ZonMw-Parel ontvangen. Zij kreeg deze Parel voor haar onderzoek naar het effect van het Haaglandenprotocol, een protocol dat medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp in staat stelt om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

03-06-2013Inzet rolmodellen vergroot seksuele weerbaarheid jongens

Hoe worden laagopgeleide jongens seksueel weerbaarder? En hoe leer je ze respectvol om te gaan met meisjes? Door de inzet van rolmodellen. Dat is de insteek van de vernieuwende voorlichtingsmethode ‘Be A Man! Liefde, relatie en seks; wat is OK?’

03-06-2013Flash Mob huiselijk geweld in Enschede

Passanten op de Oude Markt in Enschede werden afgelopen zaterdagmiddag door middel van een Flash Mob gewezen op de problematiek van huiselijk geweld. Iets na drieën schalde plotseling muziek over de terrassen en liepen mensen vanuit alle hoeken van de Oude Markt naar het midden van het plein waar zij een dans uitvoerden.

31-05-2013Nieuw handelingsprotocol Steunpunt Huiselijk Geweld

De Federatie Opvang, de MOgroep en GGD Nederland hebben een nieuw handelingsprotocol Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) ontwikkeld. De Steunpunten Huiselijk Geweld krijgen per 1 juli 2013 de bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te ontvangen.

30-05-2013‘Maak ouderenmishandeling mantelzorger bespreekbaar’

Mantelzorgers zouden structureel dagen moeten hebben dat zij even niet hoeven te zorgen. Dat stelt Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde van Rivas in een interview met het AD over ouderenmishandeling.

29-05-2013Facebook pakt hate speech aan

Facebook gaat de richtlijnen met betrekking tot haat zaaien op het sociale netwerk aanscherpen. Aanleiding hiervoor was een gezamenlijke actie van verschillende vrouwenorganisaties om seksistische content te verwijderen.

27-05-2013Politiecijfers verkrachtingszaken geven vertekend beeld

1297 vrouwen hebben in 2012 aangifte gedaan van verkrachting. Dat blijkt uit de Misdaadmeter van het AD die zaterdag is verschenen. In 85 procent van de verkrachtingszaken kent het slachtoffer de dader. Het misbruik vindt ook vaak plaats in het eigen huis.

27-05-2013RvdK presenteert jaarcijfers 2012

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft vorig jaar bijna 75.000 zaken behandeld. Daaronder waren 19.746 beschermingsonderzoeken en 31.604 strafonderzoeken. Dat staat in een brochure met landelijke cijfers van de Raad.

24-05-2013Actie tegen ‘gender-based violence’ op Facebook

Een samenwerkingsverband van tientallen vrouwenorganisaties heeft deze week een open brief naar Facebook gestuurd om actie te ondernemen tegen de verspreiding van berichten over ‘gender-based violence’, zoals verkrachting en huiselijk geweld. Ook vragen de vrouwenorganisaties Facebookgebruikers om via de adverteerders druk op Facebook uit te oefenen.

23-05-2013Slachtoffers over de grens voortaan beter beschermd

Slachtoffers van huiselijk geweld die in hun eigen land bescherming krijgen, zullen voortaan eenzelfde bescherming krijgen wanneer ze op reis gaan of verhuizen naar een ander Europees land. Dat staat in een verordening die het Europees Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

22-05-2013Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant timmert aan de weg

Zacht voor de mens, maar hard op de grens. Dat is de slogan van het interventieteam Huiselijk Geweld dat in januari dit jaar in West-Brabant van start is gegaan. Het team heeft inmiddels zeventien zaken opgepakt. De komende maanden ligt de focus vooral op verder inhoudelijke en methodische doorontwikkeling.

17-05-2013Kenniscafé over eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld

MOVISIE verzorgt op 18 juni 2013 een kenniscafé over ‘Eigen kracht in de aanpak van huiselijk geweld’. Het thema is actueel en roept discussie op, zeker in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Graag gaan wij met u in gesprek over deze kwestie.

17-05-2013Voorlichtingsmateriaal Ouderen in veilige handen

Het ministerie van VWS heeft divers voorlichtingsmateriaal laten ontwikkelen om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Zo zijn voor alle Steunpunten Huiselijk Geweld honderd kaartspelen ter beschikking gesteld met op de achterkant de tekst: ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt. Praat er over!’.

16-05-2013Gratis theatervoorstelling ouderenmishandeling

Theatergroep Drang heeft in samenwerking met de GGD Den Haag een voorstelling over ouderenmishandeling gemaakt: Broos. Na een reeks voorstellingen in eigen huis, komt Broos nu naar de wijktheaters. Ook vervult de voorstelling een centrale rol tijdens het landelijk congres over ouderenmishandeling op 13 juni.

14-05-2013Fier reageert op artikel Volkskrant: ‘Wij werken nooit mee aan huwelijken van minderjarigen’

De Volkskrant publiceerde gisteren een artikel waarin gesuggereerd wordt dat de politie van Amsterdam en Fier zouden meewerken aan het sluiten van religieuze huwelijken bij minderjarigen. Dit is niet het geval. Fier werkt nooit mee aan huwelijken van minderjarigen; noch aan religieuze huwelijken, noch aan burgerlijke huwelijken.

14-05-2013Eén regisseur voor probleemgezin

Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen die ze helpt, in plaats van verschillende instanties. Dat schrijven staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Justitie Teeven (VVD) in een plan dat zij maakten met gemeenten en provincies. Het plan is gisterenavond naar de Tweede Kamer gestuurd.

13-05-2013Onderzoek naar preventie van intergenerationeel geweld

Het kabinet wil een onderzoek laten uitvoeren naar interventies die kunnen zorgen voor de preventie van de intergenerationele overdracht van geweld. Dat heeft minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer laten weten in een brief over het Emancipatiebeleid 2013-2016.

07-05-2013NJi peilt aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Hoeveel aandacht besteden MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs, aan kindermishandeling en huiselijk geweld? Die vraag staat centraal bij een inventarisatie die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) momenteel uitvoert.

06-05-2013Twijfel over daling huiselijk geweld Waalwijk

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Waalwijk neemt al enkele jaren af. Vorig jaar werden 198 incidenten gemeld, een daling van 35 meldingen ten opzichte van twee jaar ervoor. Maar de vrees bestaat dat huiselijk geweld in Waalwijk veel vaker voorkomt dan uit de cijfers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie blijkt.

03-05-2013Enquête integratie social media in SlachtofferWijzer

Het Fonds Slachtofferhulp onderzoekt op dit moment hoe social media succesvol kunnen worden geïntegreerd in de communicatiemix van SlachtofferWijzer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Haagse Hogeschool.

03-05-2013Veiligheidsregio Haaglanden krijgt eigen Veiligheidshuis

De gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer hebben, in samenspraak met de gemeente Den Haag, besloten om een Veiligheidshuis Haaglanden op te richten met Regionale en Lokale Kamers. Hiermee ontstaat een regionaal Veiligheidshuis dat voor alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden gaat functioneren.

02-05-2013Nieuws vanuit het Landelijk Programma aanpak Geweld

Nieuws over de positie van het Landelijk programma Aanpak Geweld, de geweldscan en informatie over de aard, omvang en ontwikkeling van expressief geweld in Nederland. Dit en meer kunt u lezen in de zevende nieuwsbrief die het Landelijk programma Aanpak geweld eind april publiceerde.

01-05-2013Meer opvang slachtoffers mensenhandel Fier Fryslân

Het expertisecentrum Fier Fryslân vangt steeds meer buitenlandse slachtoffers van mensenhandel op. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fier Fryslân over 2012. Het behandelcentrum zet ook steeds meer in op de behandeling van slachtoffers van mensenhandel.

29-04-2013Aantal slachtoffers van criminaliteit is gedaald

Onze veiligheid is er de laatste jaren niet op achteruit gegaan. Het aantal slachtoffers van criminaliteit is gedaald en we zijn ons veiliger gaan voelen. Dit blijkt uit de CBS-publicatie 'Nederland in 2012'.

26-04-2013Nieuwe rubriek Huwelijkse gevangenschap

Aan het dossier Huwelijksdwang op deze site is onlangs een rubriek over huwelijkse gevangenschap toegevoegd. De rubriek bevat achtergronden en verwijzingen naar meer informatie over deze problematiek.

26-04-2013Zoetermeer wil meldingsbereidheid vergroten

De aanpak van huiselijk geweld is dit jaar een van de speerpunten voor de gemeente Zoetermeer. Dat blijkt uit het Jaarplan Veiligheidsbeleid 2013. De gemeente wil vooral de bereidheid om melding te maken van huiselijk geweld vergroten.

25-04-2013Stijgende vraag naar juridische hulp slachtoffers

Slachtoffers hebben steeds meer behoefte hebben aan juridische hulp. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van Slachtofferhulp Nederland. Vorig jaar hielp de organisatie 17 procent meer slachtoffers met het verhalen van schade in het strafproces. De hulp aan slachtoffers bij het voorbereiden van de schriftelijke slachtofferverklaring of het spreekrecht steeg met 9 procent.

24-04-2013Slotbijeenkomst pilotproject De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst, een pilotproject in Overijssel voor voormalig slachtoffers van huiselijk geweld, heeft het afgelopen jaar verschillende vrouwen geholpen om de regie in hun leven weer in eigen handen te nemen. Morgen wordt het project tijdens een symposium op de Hogeschool Windesheim besproken. Inzet van de initiatiefnemers is dat het project ook elders in het land wordt opgezet.

22-04-2013Epe tekent convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid

Goede samenwerking met organisaties voor wonen, onderwijs, welzijn en zorg kan de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving verbeteren. Daarom ondertekende de gemeente Epe op 19 april het convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid. Ook vertegenwoordigers van de politie, welzijnsorganisatie Koppel en Triada woondiensten ondertekenden het convenant.

22-04-2013Handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Om gemeenten te helpen om in de regio tot afspraken te komen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, heeft het programma RegioAanpak Veilig Thuis een handreiking gepubliceerd. De handreiking ‘Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ is bedoeld voor gemeenteambtenaren en wethouders.

20-04-2013Landelijke belactie aanpak kindermishandeling op scholen

The Next Page, een sociale onderneming die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: 'Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling'.

19-04-2013Van Rijn prijst voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft gisteren zijn waardering uitgesproken voor de voorlichters ouderenmishandeling. Hij deed dit tijdens een bijeenkomst voor 35 vrijwilligers van vier ouderenbonden die een training hebben gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

18-04-2013Behoeftepeiling landelijk congres

Het landelijk congres over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt dit jaar op maandag 18 november in het NBC in Nieuwegein plaats onder de naam RegioAanpak Veilig Thuis. Voor de vorming van het congresprogramma houdt de organisatie momenteel een behoeftepeiling.

18-04-2013Inschrijving Hein Roethofprijs 2013 geopend

De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2013 is geopend. Deelname staat open voor ieder Nederlands project dat gericht is op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie reikt de Hein Roethofprijs uit op maandag 28 oktober 2013, in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

18-04-2013Bijna 12.000 huisverboden sinds invoering wet

Het aantal huisverboden dat jaarlijks wordt opgelegd, groeit nog steeds. In 2012 moesten 3529 plegers van huiselijk geweld gedwongen hun huis verlaten. Dat waren er bijna 400 meer dan in het jaar ervoor (3139), zo blijkt uit cijfers van het Landelijke Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

16-04-2013Train-de-trainer meldcode volgende maand van start

De overheid heeft een train-de-trainer laten ontwikkelen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De cursus is bedoeld voor ervaren trainers die de licentie voor de VWS- bijscholingsmodule ‘Werken met een meldcode’ willen verkrijgen en gaat volgende maand van start. Aanmelden is mogelijk tot 26 april 2013.

16-04-2013Gezocht: instellingen met lange hulptrajecten voor slachtoffer huiselijk geweld

Hakima Akhaloufi, stagiaire bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland is op zoek naar instellingen die langere trajecten aanbieden voor slachtoffers van huiselijk geweld. Met langere trajecten worden trajecten bedoeld die in ieder geval langer zijn dan het 5-gesprekken model.

15-04-2013Bijeenkomst regie Veiligheidshuizen

De subwerkgroep Veiligheidshuizen van de G32, het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben op 11 april een bijeenkomst over de regie op Veiligheidshuizen gehouden.

12-04-2013Barometer Ouderenmishandeling Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor het aanpakken en tegengaan van ouderenmishandeling en wil graag weten hoe het gesteld is in de stad met de preventie van en de kennis over ouderenmishandeling. Daarom roept de gemeente betrokkenen op om deel te nemen aan de vragenlijst Barometer Ouderenmishandeling.

12-04-2013Campagne samenhang dieren- en partnermishandeling

Kadera start deze week een campagne om hulpverleners bewust te maken van de samenhang tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De Overijsselse hulporganisatie wil zo de hulp aan zowel mens als dier verbeteren en het geweld stoppen.

11-04-2013Time-Out App wint de Marie Kamphuis Prijs

De Lumens Groep uit Eindhoven heeft met de innovatieve Time Out App de Marie Kamphuis prijs gewonnen. Dit werd gisteren bij Movisie in Utrecht bekendgemaakt.

10-04-2013PvdA: laat kind zelf beslissen over vertrek uit Nederland

Om uithuwelijking van meisjes en achterlating van vrouwen tegen te gaan, wil de PvdA dat iedereen boven de twaalf jaar alleen nog zelf aangifte kan doen van zijn of haar vertrek uit Nederland. Momenteel kunnen volwassenen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven dat ook doen.

10-04-2013Website voor basisonderwijs over kindermishandeling

Voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs is een website ontwikkeld over onderwijs en kindermishandeling. De site biedt handvatten voor het herkennen van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode.

08-04-2013Staatssecretaris Van Rijn introduceert 35 voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft eind vorige week de namen van 35 voorlichters ouderenmishandeling bekend gemaakt. Deze vrijwilligers van vier ouderenbonden - ANBO, UniekBO, PCOB en NOOM – hebben een training gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

05-04-2013Nieuw hulpaanbod voor jonge getuigen huiselijk geweld

Jeugdhulpverleners kunnen vanaf deze week het cursusprogramma ‘Storm en Spetters’ aanbieden aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Wetenschappers en hulpverleners hebben gezamenlijk dit hulpaanbod ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar.

04-04-2013Onderzoek naar plegers oudermishandeling

MOVISIE en TNO gaan onderzoek doen naar kinderen en jongvolwassenen die geweld gebruiken tegen hun ouder(s). Het gaat om plegers alle vormen van geweld: lichamelijk, geestelijk, seksueel en financieel.

03-04-2013Meer privacy-opties bij digitale info huiselijk geweld

Computerwetenschappers van de Britse universiteit van Newcastle hebben oplossingen bedacht die sporen van hulpzoekers op internet laten verdwijnen. Zij ontwikkelden onder meer QR-codes voor eenmalig gebruik. De eerste keer dat iemand die code gebruikt, verwijst deze naar een website over huiselijk geweld. Maar bij een volgend gebruik linkt de code door naar een neutrale website, zoals Google.

29-03-2013Huiselijk geweld prioriteit in lokaal veiligheidsbeleid

Het thema huiselijk geweld en seksueel geweld staat voor het eerst in de top 10 van regionale veiligheidsprioriteiten. Dat blijkt uit onderzoek naar het lokaal veiligheidsbeleid dat begin dit jaar in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is uitgevoerd.

28-03-2013Kabinet stemt in met structurele financiering e-mental health

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om financiering van anonieme e-mental health structureel mogelijk te maken. Nu geldt er een tijdelijke regeling.

27-03-2013Manifest voor betere hulp mishandelde kinderen

Fier Fryslân biedt de Tweede Kamer vandaag, voorafgaand aan het Algemeen Overleg over kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties, een manifest aan om te protesteren tegen de bezuinigingen.

26-03-2013Huisarts signaleert kindermishandeling beter

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen. In aanloop naar het Kamerdebat dat morgen wordt gehouden over geweld in afhankelijkheidsrelaties, stelden de artsenorganisaties een brief op over de actuele stand van zaken.

25-03-2013Burgemeester bezorgd over ‘afname’ huiselijk geweld

In de gemeente Rijnwaarden werd vorig jaar geen enkel huisverbod opgelegd, zo blijkt uit de kadernota 'Integraal Veiligheidsbeleid' van de gemeente Rijnwaarden. Dat is voor burgemeester Mark Slinkman geen reden tot tevredenheid. Hij gelooft niet dat huiselijk geweld minder vaak voorkomt en vreest dat het alleen minder vaak wordt gemeld.

25-03-2013Christelijke Hogeschool Ede presenteert dvd over meldcode

'De Meldcode in beeld' is de naam van de dvd die de afdeling Transfer Sociale Studies van de (CHE) in samenwerking met het Steunpunt Huiselijk Geweld, AMK, de politie en Eleos heeft ontwikkeld over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De dvd wordt morgen in Ede gepresteerd.

22-03-2013PvdA Rotterdam wil opheldering over AMHK

De Rotterdamse PvdA-raadsleden Fatima Talbi (Zorg) en Alaoui Alaoui (Jeugd) hebben het stadsbestuur vragen gesteld over het nieuwe Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

22-03-2013Proef met Caring Dads in Tilburg

Tilburg gaat een proef houden met een eerste groep ‘Caring Dads’. Dit is een groepstraining/behandelprogramma voor vaders die hun partner en/of kind hebben mishandeld.

21-03-2013Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht

In aanwezigheid van de burgemeesters uit de regio Utrecht, de politie, het Openbaar Ministerie en justitie- en zorgpartners wordt vandaag het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) geopend. Na afloop van de officiële opening ondertekenen alle partners tevens het nieuwe samenwerkingsconvenant. Met ingang van 1 januari 2013 zijn het beheer en de regie van het VHRU belegd bij de gemeente Utrecht.

20-03-2013Toename aantal huisverboden Den Haag

In Den Haag wordt gemiddeld 22 keer per maand een tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld opgelegd. Dat blijkt uit cijfers die de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

20-03-2013Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

19-03-2013Start pilot anonieme financiering zorg eerwraakslachtoffers

Eerwraakslachtoffers en anderen personen die ernstig worden bedreigd moeten hun zorgkosten betaald krijgen uit een speciaal fonds. Zo kunnen zij anoniem blijven. Dit jaar gaat een proef van start met zo'n fonds, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

19-03-2013Marokkaanse geweldplegers vaak slachtoffer kindermishandeling

Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Dat blijkt uit Tilburgs onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

18-03-2013Minimumeisen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag het ontwerpbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit is vastgelegd welke elementen er minimaal in een meldcode moeten worden opgenomen.

18-03-2013Arnhem investeert in opvang slachtoffers

De gemeente Arnhem trekt extra geld uit voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Burgemeester en wethouders hebben Stichting Moviera hiervoor voor de komende twee jaar in totaal 320.000 euro toegezegd.

18-03-2013VN-akkoord tegen geweld tegen vrouwen

De Verenigde Naties hebben geweld tegen vrouwen en meisjes hoog op de agenda gezet. De Convention on the Status of Women heeft vrijdagavond overeenstemming bereikt over de aanpak van 'een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten'.

15-03-2013Proef uithuisplaatsing plegers kindermishandeling geslaagd

Na een geslaagde proef met het tijdelijk huisverbod voor plegers van kindermishandeling, wil de gemeente Rotterdam dit instrument nu definitief inzetten.

14-03-2013Plan van aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd een regionaal plan van aanpak te maken voor de aanpak van ouderenmishandeling voor de jaren 2013 en 2014. Den Helder stelt 25.000 euro beschikbaar voor de aanpak van deze problematiek in Noord-Holland Noord.

13-03-2013Ervaringsdeskundige presenteert boek huiselijk geweld

‘Luchtwortels’ is de titel van een nieuw boek over de gevolgen van huiselijk geweld dat volgende week, in de week van de psychiatrie, verschijnt. De auteur, Hilda Hilbrand, was zelf slachtoffer van verschillende vormen van geweld én is opgeleid in de hulpverlening.

12-03-2013Stijging aantal meldingen bij SHG West-Brabant

"We denken dat de drempel om ons in te schakelen, kleiner wordt", dat stelt Debbie Maas, manager van het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant, naar aanleiding van een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld in de regio. In West-Brabant werden vorig jaar 672 meer incidenten gemeld.

12-03-2013Tiel wil meer aandacht voor huiselijk geweld

De gemeenteraad van Tiel wil dat er meer gedaan wordt om huiselijk geweld in de gemeente tegen te gaan. De fracties denken dat de economische crisis gepaard gaat met meer huiselijk geweld.

11-03-2013Speciale mediation voor geweld tegen vrouwen in RK Kerk

Speciale bemiddeling door professionele mediators moet vrouwelijke slachtoffers van (buitensporig) geweld in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) heling, erkenning en herstel bieden in combinatie met financiële genoegdoening. Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de kerk, adviseert de RKK deze mediation mogelijk te maken.

11-03-2013Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord bundelen krachten

De drie Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord gaan volgend jaar hun krachten bundelen. Alkmaar vormt vanaf 2014 de spil, met dependances in Den Helder en Hoorn. Deze gezamenlijk aanpak moet voorkomen dat maatregelen van de ene gemeente ten koste gaan van de andere.

11-03-2013Politie: 95.000 meldingen is topje van de ijsberg

De politie is het afgelopen jaar gemiddeld iedere zes minuten uitgerukt voor huiselijk geweld. Dat vertelde Mariette Christophe, chef Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak, afgelopen vrijdag in een interview met Sp!ts. Vorig jaar ontving de politie 95.000 meldingen van huiselijk geweld.

08-03-2013Onderzoek behandeling PTSS door kindermisbruik

Welke behandelvorm zorgt ervoor dat klachten bij mensen die in hun jeugd veelvuldig getraumatiseerd zijn het snelst verminderen? Zorgaanbieder PsyQ doet hier onderzoek naar en is daarom op zoek naar mensen die behandeld zijn voor Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van belastende gebeurtenissen in hun jeugd.

08-03-2013Kamervragen afstemming ketenpartners

Antwoorden op de vragen van het PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen zoomen in op de afstemming tussenketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld.

08-03-2013Den Helder biedt probleemgezinnen één aanspreekpunt

"1Gezin1Plan is een uitstekend voorbeeld van wijkgericht werken in de praktijk en een uitdaging om dit in alle wijken toe te passen", zegt de Helderse wijkwethouder Pia Bruin. De gemeente Den Helder startte vorig jaar deze uitgebreide proef met vernieuwende oplossingen voor probleemgezinnen.

07-03-2013Aantoonbare gedragsverandering na training reclassering

De Erkenningscommissie van het ministerie van V&J heeft de status van erkenning van de gedragstraining ‘Eerst denken, dan doen’ verlengd. Bij deze training leren cliënten van Reclassering Nederland nieuwe denkpatronen aan waardoor ze minder snel in crimineel gedrag vervallen. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek is gedaan naar het effect van een gedragstraining.

07-03-2013Aandacht voor huiselijk geweld op beurs Vrouw!

De beurs Vrouw! opent morgen met een Stiletto Sponsor Run om geld ophalen voor Mama Cash, een organisatie die zich inzet voor de vrouwenrechten overal ter wereld. Verder kunnen bezoekers op een stand van Fier Fryslân beautyproducten doneren voor vrouwen en meisjes die slachtoffers zijn van seksueel misbruik, mishandeling of huiselijk geweld.

07-03-2013Meldcode huiselijk geweld hamerstuk in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft geen opmerkingen of vragen over het wetsvoorstel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het voorstel wordt op 12 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.

06-03-2013Eerste Kamer steunt aanpak huwelijksdwang

De maximum gevangenisstraf voor huwelijksdwang wordt verhoogd van negen maanden naar twee jaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat de aanpak van huwelijksdwang versterkt. De wet treedt op 1 juli 2013 in werking.

04-03-2013Belgische artsen krijgen spreekrecht bij partnergeweld

Artsen en hulpverleners in België kunnen gevallen van huiselijk geweld voortaan melden zonder dat zij daarmee hun beroepsgeheim te schenden. De zwijgplicht wordt via een wetsverandering omgezet in spreekrecht.

01-03-2013CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2012

Bijna twintig procent van de Nederlanders werd in 2012 slachtoffer van een of meer traditionele vormen van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. Ten opzichte van 2011 is dit nauwelijks veranderd, maar op langere termijn is wel sprake van een licht dalende trend. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

01-03-2013Tilburgse jongeren aan de slag met WE CAN Young

De Tilburgse wethouder Marjo Frenk (Welzijn) heeft gisteren op de school Parcours het startsein gegeven voor WE CAN Young Tilburg. Het doel van deze campagne is dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Zij gaan zélf aan de slag gaan om elkaar aan het denken te zetten over geweld in relaties, ongelijkheid tussen jongens en meisjes en stereotype beeldvorming.

01-03-2013Kritisch rapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Gemeenten zijn ook nog lang niet klaar voor het overnemen van de jeugdzorgtaken. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Bij de decentralisatie jeugdzorg is de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang geboekt. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld, zo stelt de commissie in haar eerste rapportage.

28-02-2013Safegroup neemt eigen werkwijzen onder de loep

Wat willen we van elkaar leren en hoe werken we? Daarover gaat Safegroup de komende tijd met collega-vrouwenopvangorganisaties in gesprek. "Misschien kunnen we zelfs gezamenlijk aan een monitoringsinstrument werken om resultaten van hulpverlening in vrouwenopvang op lange termijn te meten". Dat zegt Lenke Balogh van Safegroup in een artikel in MOVISIES 16, de relatiekrant van MOVISIE.

25-02-2013Kamerbrief schriftelijk overleg voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een Kamerbrief opgesteld met daarin de antwoorden op de vragen die hij ontving naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Naast de antwoorden gaat de staatssecretaris in zijn brief in op enkele specifieke onderwerpen.

22-02-2013Sterke toename meldingen SHG’s

Het aantal contacten en meldingen bij de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) is tussen 2010 en 2011 met ruim 30 procent toegenomen. Dat blijkt het antwoord van staatssecretaris Van Rijn op vragen van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het aantal contacten met de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling nam in dezelfde periode met zes procent toe.

21-02-2013Teeven breidt casemanagement uit naar slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Ook slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven krijgen voortaan ondersteuning van een casemanager van Slachtofferhulp Nederland (SHN). Momenteel komen alleen nabestaanden van slachtoffers van moord of doodslag in aanmerking voor een casemanager.

21-02-2013Procureur-generaal belicht positie van het slachtoffer

Procureur-generaal Annemarie Penn belichtte dinsdag in een interview met het radioprogramma Villa VPRO de speciale positie van het slachtoffer in het strafproces. Het gesprek stond in het teken van De Europese Dag van het Slachtoffer, die morgen plaatsvindt.

21-02-2013Notarissen pakken ouderenuitbuiting aan

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie doet mee aan een proef om uitbuiting van ouderen vroegtijdig te signaleren. De notarissen werken hiervoor samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

21-02-2013Kenniscentrum voor kinder- en mensenhandel opent najaar 2014

Het landelijk Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opent in het najaar van 2014 in zijn deuren. In het gebouw ‘De Garaasje' in Leeuwarden komt het eerste landelijk kennis- en behandelcentrum voor kinder- en mensenhandel.

18-02-2013Atria lanceert themajaar Veiligheid

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, stelt in 2013 het thema ‘Veiligheid v/m' centraal. Via blogs, webspecials, factsheets, sociale media en bijeenkomsten gaat het instituut in op de vraag hoe we samen kunnen toewerken naar een veilige wereld voor meisjes en vrouwen.

15-02-2013Samson: aanpak kindermisbruik ‘weggeregeld’

Het kabinet is "oorverdovend stil" over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Dat heeft Rieke Samson gisteren in het dagblad Trouw gezegd. Zij was voorzitter van de commissie die in opdracht van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie het seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzocht.

15-02-2013Voorlichters 'Ouderen in veilige handen' in april van start

Vrijwilligers van de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' trekken vanaf april het land in om over ouderenmishandeling te praten. Er zijn inmiddels 32 voorlichters geselecteerd voor deze functie.

14-02-2013Amsterdam krijgt Oranje Huis

Amsterdam krijgt een Oranje Huis, een blijf-van-mijn-lijfhuis nieuwe stijl. De nieuwe opvanglocatie zal in 2015 haar deuren openen en biedt plaats aan vijftig vrouwen. Dit meldt Het Parool. Het Oranje Huis werkt aan veiligheid met open vizier, in een open setting en - indien mogelijk - met het hele gezin.

14-02-2013Amsterdam Rising

Onder de naam Amsterdam Rising houdt Blijfgroep vandaag diverse activiteiten in Amsterdam in het kader van de wereldwijde actiedag om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

13-02-2013Opvang voor huisdieren onder de loep

Een groot aantal slachtoffers van huiselijk geweld (41 procent) stelt de vlucht naar de opvang uit vanwege zorgen om de huisdieren, zo blijkt uit onderzoek. De Federatie Opvang vindt het daarom belangrijk dat de vrouwenopvang ook kijkt naar de opvang van eventuele huisdieren. Dit staat in een brief die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

12-02-2013Slachtoffer seksueel geweld vindt hulp bij Centrum SFG

Het Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) in Nijmegen heeft sinds de opening in november tot en met januari van dit jaar tien vrouwen geholpen na een verkrachting. De helft was jonger dan zestien jaar. Gewoonlijk melden zich in de regio Nijmegen over een heel jaar gemiddeld 25 vrouwen met een hulpvraag nadat ze zijn verkracht.

11-02-2013Steeds meer kinderen onder toezicht

Bijna 40.000 kinderen en jongeren stonden vorig jaar onder toezicht van een gezinsvoogd of woonden in een pleeggezin of instelling. Het gaat om ruim anderhalf keer zoveel kinderen als in 2001, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

11-02-2013Valentijnsactie Oldambt tegen partnergeweld

De burgemeester van de gemeente Oldambt, Pieter Smit, schrijft morgen een bijzondere valentijnskaart. Hij doet dat op de eerste locatie van de tournee van de Geweld Verhalen Karavaan door de gemeente in 2013 .Hij stelt dat ruzie mag, maar dat het niet uit de hand mag lopen.

08-02-2013VVD Breda wil centrum voor seksueel geweld

De VVD in Breda pleit voor de komst van een centrum voor seksueel geweld in de stad. Zo’n centrum moet ervoor zorgen dat verschillende partijen beter gaan samenwerken. Dat moet de pakkans vergroten en het is vooral belangrijk dat het slachtoffer centraal staat en niet wordt lastiggevallen met bureaucratie.

08-02-2013‘Gevangenen’ vragen aandacht voor huiselijk geweld

Tachtig mensen laten zich op 27 en 28 april vierentwintig uur lang opsluiten in de cellen van de Blokhuispoort, de oude gevangenis in Leeuwarden. Ze doen dat om aandacht te vragen voor huiselijk en seksueel geweld.

07-02-2013Staatssecretaris Van Rijn: aanpak meisjesbesnijdenis nog steviger

De huidige aanpak van meisjesbesnijdenis met goede, gerichte voorlichting en de dreiging van zware straffen heeft effect. Dat blijkt uit onderzoek van Pharos in opdracht van het ministerie van VWS. Staatssecretaris Martin van Rijn stelt dat de aanpak verder wordt verstevigd. Er komt betere zorg en voorlichting voor vrouwen die er ooit slachtoffer van zijn geworden. Het strafrecht wordt uitgebreid op dit punt.

06-02-2013Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

MOVISIE verzorgt morgen de kick-off van een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. In een Family Justice Center zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

06-02-2013Officiële presentatie Landelijk kader Veiligheidshuizen

Tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen van gisteren, vond de officiële presentatie van het Landelijk kader Veiligheidshuizen plaats. Het kader biedt helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte blijft voor lokale en regionale invulling.

05-02-2013Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meldcode unaniem aan

De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. De Kamer nam wel een aantal moties aan.

05-02-2013Animatie Veiligheidshuizen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd. De première van de animatie vond vandaag plaats in Rotterdam tijdens het landelijk congres Veiligheidshuizen.

04-02-2013No Kidding vraagt aandacht voor kindermishandeling

De stichting No Kidding vraagt op zondag 17 februari door middel van een evenement in Den Haag aandacht voor kindermishandeling. Diverse sprekers gaan in op de feiten en cijfers van kindermishandeling, de verplichte meldcode en de ‘publieksbeweging’ No Kidding.

04-02-2013Veel fatale geweldsmisdrijven in januari

In de eerste maand van dit jaar zijn in ons land 22 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dit is bijna twee keer zoveel als het maandgemiddelde van de afgelopen jaren. Bijna een kwart van deze fatale geweldsmisdrijven vond plaats in relationele sfeer.

01-02-2013Kamer steunt wetsvoorstel meldcode

Het wetsvoorstel voor een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan rekenen op steun van de Tweede Kamer. Al gaat het wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) sommigen niet ver genoeg en twijfelen anderen aan het nut. De Kamer stemt op 5 februari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

31-01-2013Spoedeisende hulp moet alarm slaan bij instabiele ouder

Medewerkers van de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis moeten meteen alarm slaan als er een ouder binnenkomt die bijvoorbeeld verslaafd of in de war is. Zij moeten dan ogenblikkelijk het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) inschakelen om te kijken hoe het gaat met het kind of de kinderen. Dat willen VVD en PvdA in de Tweede Kamer.

30-01-2013Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling

Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbos-instituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het Trimbos-instituut wil onderzoeken hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook wordt in het onderzoek nagegaan welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken.

29-01-2013 Aletta van Nu prijs voor oprichter Femmes for Freedom

Shirin Musa, oprichter van Femmes for Freedom, heeft de Aletta van Nu prijs gewonnen. De prijs werd gisteren uitgereikt door Atria, het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

29-01-2013Aantal jongeren in noodopvang neemt toe

Het aantal jongeren in de noodopvang neemt in verhouding toe, vergeleken met het aantal volwassenen. In 2011 zaten ruim 14.000 jongeren onder 23 jaar in de noodopvang, een vijfde van het totale aantal cliënten in de opvang. In 2011 moesten in totaal ruim 66.000 mensen hun huis uit vanwege huiselijke geweld of financiële problemen. Dat maakte de Federatie Opvang maandag bekend.

28-01-2013Website Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik live

De website van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is vandaag 'live' gegaan. De website bevat onder meer informatie over de Taskforceleden, het werk van de Taskforce en publicaties van de Taskforce.

22-01-2013Zwolse studenten in actie voor WE CAN Young

Zestien tweedejaars studenten van het Deltion College in Zwolle hebben gisteren diverse acties gepresenteerd om een steentje bij te dragen aan WE CAN Young. Zo bedachten hoe ze zware thema’s als seksuele weerbaarheid en huiselijk geweld bespreekbaar kunnen maken bij hun leeftijdsgenoten.

17-01-2013De week van het vergeten kind

De eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’ (WvhVK) gaat op maandag 28 januari van start. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation (GNF). GNF initieert allerlei initiatieven om de situatie van kinderen in de opvang te agenderen en structureel beter te maken.

16-01-2013Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Deze digitale nieuwsbrief is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld.

16-01-2013Van Rijn stuurt Kamer monitor en werkplan Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer de eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aangeboden. Daarnaast stuurde Van Rijn de Kamer het werkplan van de Taskforce.

15-01-2013Op zoek naar uw aanpak van huiselijk geweld

Heeft u een succesvolle aanpak van huiselijk geweld op het terrein van preventie, hulpverlening, aanpak en/of nazorg bij huiselijk geweld? Misschien komt deze dan in aanmerking voor opname in de databank Effectieve interventies huiselijk geweld.

11-01-2013Amsterdam zet in op aanpak seksueel geweld

De gemeente Amsterdam zet stevig in op de aanpak van seksueel geweld. In het uitvoeringsplan Seksueel Geweld 2013-2014 staan verschillende maatregelen om de huidige aanpak van seksueel geweld in Amsterdam te versterken. Daarbij gaat ook aandacht uit naar seksueel geweld in de huiselijke sfeer onder (ex)partners.

10-01-2013Toename aangiftes huiselijk geweld Brabant-Noord

In Brabant-Noord is vorig jaar 770 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld, tegen 738 aangiftes in 2011. Al met al waren er in de regio bijna 3.000 incidenten van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie.

10-01-2013Proef met woningen voor noodsituaties

Woningcorporatie Wonen Limburg is een pilot gestart om mensen in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld wegens huiselijk geweld of eergerelateerd geweld, aan woonruimte te helpen. Verspreid over heel Limburg biedt zij compleet gemeubileerde woningen aan voor tijdelijke verhuur.

07-01-2013Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik

Om het geluid van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken, is vorige maand het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) opgericht. Dit platform bestaat uit vijf ervaringsdeskundige vrouwen met ervaring in het ondersteunen van lotgenoten.

03-01-2013Friese politie krijgt meer meldingen van huiselijk geweld

De Friese politie kreeg in 2012 meer meldingen van huiselijk geweld dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar was in 2882 Friese huishoudingen sprake van geweld. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de politie Fryslan.