Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CBS publiceert Veiligheidsmonitor 2012

01-03-2013

Bijna twintig procent van de Nederlanders werd in 2012 slachtoffer van een of meer traditionele vormen van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. Ten opzichte van 2011 is dit nauwelijks veranderd, maar op langere termijn is wel sprake van een licht dalende trend. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ruim een op de drie voelt zich wel eens onveilig

In 2012 gaf 37 procent van de inwoners aan zich wel eens onveilig te voelen. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 2011, maar ligt wel iets lager dan het jaar daarvoor.

Tevredenheid over politiecontact licht gestegen

Bijna zestig procent van de Nederlanders die in het afgelopen jaar contact had met de politie, was daar tevreden over. Deze tevredenheid steeg licht sinds 2010.

Meer slachtoffers en onveiligheid in stedelijke regio’s

Slachtofferschap komt in 2012 meer dan gemiddeld voor in politieregio’s met een stedelijk karakter, zoals Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en
Rotterdam-Rijnmond. Ook inwoners van de regio Gooi- en Vechtstreek hebben vaker dan gemiddeld te maken met criminaliteit. In deze regio’s voelden ook relatief meer mensen zich onveilig, ruim vier op de tien.

Deze samenhang is niet overal aanwezig. Een hoger aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, is ook te zien in de politieregio’s Limburg-Zuid, Flevoland en Utrecht, terwijl het aandeel slachtoffers hier niet wezenlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland.

Links

De Veiligheidsmonitor is te downloaden op de website van het externe linkCBS.