Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer opvang slachtoffers mensenhandel Fier Fryslân

01-05-2013

Het expertisecentrum Fier Fryslân vangt steeds meer buitenlandse slachtoffers van mensenhandel op. Dit blijkt uit het jaarverslag van Fier Fryslân over 2012. Het behandelcentrum zet ook steeds meer in op de behandeling van slachtoffers van mensenhandel.

In 2012 plaatste Fier Fryslân 312 cliënten in de verschillende opvangplaatsen, een daling van 54 ten opzichte van 2011. Rena - de opvang voor mensenhandelslachtoffers uit het buitenland ving vorig jaar 31 cliënten op. Het jaar ervoor waren dit er 25, terwijl het in 2010 nog maar 6 cliënten betrof.

Om een nieuw Centrum Kinderhandel Mensenhandel mogelijk te maken, is Fier Fryslân een grote actie gestart: externe linkFier Ljept. De organisatie zoekt daarvoor vierhonderd deelnemers die op 25 mei vier kilometer willen fierljeppen en zich daarvoor laten sponsoren. De opbrengst van de actie komt ten goede aan een nieuw multidisciplinair centrum voor de behandeling en opvang van gedupeerden van kinder- en mensenhandel: de Garaasje.