Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoeker pleit voor prenatale aanpak kindermishandeling

01-07-2013

Kindermishandeling zou in een veel vroeger stadium bestreden moeten worden. Dat vindt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van kindermishandeling aan de Universiteit Maastricht en oud-hoogleraar Rechten van het kind. Hij pleit voor kinderbescherming via prenatale zorg en ouderschapsonderwijs.

Elk jaar worden duizenden pasgeboren baby’s aan onmenselijke behandeling uitgeleverd, zo stelt de Maastrichtse onderzoeker in een artikel in het webmagazine van de Universiteit Maastricht. De voornaamste oorzaak is volgens hem automatisch ouderlijk gezag. Willems pleit daarom voor een andere aanpak van de misstand van onvoorbereid ouderschap. "Geen kinderbescherming via postnatale interventies maar prenatale zorg en ouderschapsonderwijs."

Prenatale zorg

Willems: "Het komt er op neer dat je al vanaf de kinderwens regelt dat het kind een reële kans heeft veilig gehecht te raken, eventueel in een pleeggezin of adoptiegezin binnen of buiten de familiekring van de ouders. Steeds in goed overleg met alle betrokkenen, de aanstaande ouders voorop. Wat nu een uitzondering is: prenatale zorg en bescherming, wordt de regel."

Hij wijst erop dat er jaarlijks miljarden euro’s gaan naar probleemgezinnen, therapieën en behandelprogramma’s voor jonge criminelen en daders van huiselijk geweld. "Dat zijn pogingen om de hersenen te veranderen. Maar dat lukt vrijwel niet meer na de eerste levensjaren, weten we vanuit de neurowetenschap. Met investeringen in een vroege aanpak is dus heel veel geld te besparen."