Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

01-11-2013

VoorZorg, een huisbezoekprogramma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen, is effectief bij het verminderen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van VUmc.

VUmc heeft onderzoek naar de effectiviteit van externe linkVoorZorg bij huiselijk geweld tijdens en na de zwangerschap. Daaruit kwam ook naar voren dat VoorZorg zorgt voor minder geweld bij jonge hoog risico vrouwen tot twee jaar na de geboorte. Deze vrouwen zijn niet alleen slachtoffer maar ook dader van geweld.

Kindermishandeling

Vrouwen die VoorZorg ontvingen, rapporteerden significant minder vaak slachtoffer en dader te zijn. Zelfs twee jaar na de zwangerschap blijkt VoorZorg nog effectief te zijn op partnergeweld, slachtofferschap en daderschap. Aangezien huiselijk geweld een vorm is van kindermishandeling, toont dit onderzoek ook aan dat VoorZorg effectief is bij kindermishandeling.

De resultaten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het tijdschrift externe linkPlosOne.