Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Structurele financiering anonieme hulp

02-07-2013

Minister Schippers (VWS) wil anonieme e-mental health en anonieme financiering van de hulp aan bedreigde cliënten structureel gaan financieren. Dat staat in een wetsvoorstel dat zij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Momenteel geldt er een nog tijdelijke regeling voor e-mental health. Anonieme e-mental health is bedoeld voor patiënten te helpen die kampen met psychische problematiek en die in eerste instantie niet durven uit te komen voor hun problemen, terwijl zij wel zorg nodig hebben. Zij schamen zich bijvoorbeeld of zijn bang voor de reacties van hun omgeving. Voor deze patiënten blijken vroegtijdige herkenning en behandelingen met zelfmanagement als uitgangspunt van grote waarde. Daarnaast blijkt e-mental health een kosteneffectieve behandeling.

Anonieme financiering

Ook de anonieme financiering van verleende zorg aan ernstig bedreigde cliënten wordt onder bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om slachtoffers van huiselijk geweld of van eergerelateerd geweld. De overheid probeert dit geweld te voorkomen door het geweld op tijd te signaleren, slachtoffers op te vangen en door te zorgen dat daders gestraft worden. Er zijn verschillende initiatieven genomen om het traceren van de bedreigde groepen te beperken, maar in de praktijk blijkt dit niet zonder risico. Een van de aanvullende maatregelen is de anonieme financiering van de zorg aan zeer ernstig bedreigde personen.

Meer informatie