Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

ZonMw-Parel voor Haaglandenprotocol

04-06-2013

Hester Diderich van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), heeft gisteren uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de zogenaamde ZonMw-Parel ontvangen. Zij kreeg deze Parel voor haar onderzoek naar het effect van het Haaglandenprotocol, een protocol dat medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp in staat stelt om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

Het bijzondere van het Haaglandenprotocol is dat het gericht is op het herkennen van signalen bij ouders, niet bij kinderen. Het protocol blijkt effectief bij het signaleren van kindermishandeling. Het houdt in dat zorgverleners een kind aanmelden bij het AMK als een ouder binnenkomt die slachtoffer is van huiselijk geweld, een zelfmoordpoging heeft gedaan of onder invloed is van alcohol en/of drugs.

Aanmeldingen

De hoeveelheid aanmeldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) stijgt dan aanzienlijk, en in een pilot bleek 91 procent van de meldingen terecht. Driekwart van deze kinderen was eerder nog niet bekend bij het AMK.

Het protocol is ontwikkeld door het MCH en het AMK Haaglanden. Het wetenschappelijk onderzoek naar het protocol is uitgevoerd in nauwe samenwerking met TNO, LUMC, het AMK en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Kindcheck

Het protocol zal nu landelijk worden verspreid. Het ministerie van VWS zal op basis van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling alle ziekenhuizen tot invoering van een kindcheck verplichten. Het MCH lanceerde de website externe linkwww.oudermeldingen.nl die de verspreiding van het protocol zal versnellen. Ook huisartsenposten en ambulancediensten moeten een kindcheck invoeren.