Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Programma landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bekend

04-10-2013

Het programma van het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bekend. Op de speciale congreswebsite staan ook de workshops beschreven.

Het congres is primair bedoeld voor gemeenteambtenaren en professionals uit de sector zelf, maar ook voor ketenpartners (CJG, politie, maatschappelijk werk) en bestuurders (wethouders, raadsleden).

Ontschotten en doorpakken

De decentralisaties naar gemeenten zetten de zorg voor jeugd en de aanpak van huiselijk geweld flink op stelten. Eigen kracht, integraal werken met generalistische wijkteams en normaliseren in plaats van medicaliseren zijn de kernwoorden. Gemeenten krijgen de regie en gaan sturen op meer effect voor burgers met minder middelen.

Hoe kunnen we onder die omstandigheden doorpakken zonder de veiligheid van kinderen in gevaar te brengen, de kwaliteit van de hulpverlening waarborgen en zelfs nog beter maken? Hoe gaat de sector de verbinding maken met andere professionals?

Kom samen met andere inspiratie opdoen tijdens dit congres. Praat mee over de nieuwe verhoudingen in het werkveld, recente (wetenschappelijke) inzichten en innovatieve voorbeelden uit de praktijk.

Meer informatie