Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuw hulpaanbod voor jonge getuigen huiselijk geweld

05-04-2013

Jeugdhulpverleners kunnen vanaf deze week het cursusprogramma ‘Storm en Spetters’ aanbieden aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Wetenschappers en hulpverleners hebben gezamenlijk dit hulpaanbod ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar.

Het getuige zijn van huiselijk geweld heeft bij kinderen effecten die vergelijkbaar zijn met zelf mishandeld worden. Als gevolg daarvan hebben deze kinderen vaker emotionele en gedragsproblemen, zoals angst, depressie, agressief gedrag, slaapproblemen en gebrek aan zelfvertrouwen. Naar schatting zijn jaarlijks ruim 50.000 kinderen tussen de nul en zeven jaar in Nederland betrokken bij huiselijk geweld.

Plezier en veiligheid

De cursus Storm en Spetters helpt de kinderen om samen met hun ouders via spelletjes, liedjes en knutselen hun negatieve ervaringen te verwerken. Het is de bedoeling dat de kinderen na afloop van de cursus minder schuldgevoelens en irreële gedachtes over het huiselijk geweld hebben, dat ze hun emoties beter herkennen en reguleren en dat ze meer plezier en veiligheid ervaren in het contact met hun ouders. Het doel voor de ouders is dat ze na de cursus beter contact met hun kind hebben en in staat zijn op een ondersteunende manier met het kind in gesprek te gaan over huiselijk geweld.

Voor dit project werkten hulpverleners van GGZ-instellingen De Jutters, Dimence en Riagg Rijnmond samen met wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De betrokken GGZ-instellingen hebben twee laagdrempelige programma’s ontwikkeld om deze kinderen te ondersteunen en te voorkomen dat ze later problemen ontwikkelen. Deze instellingen hebben de VU gevraagd hun programma’s tegen het licht te houden en na te gaan wat de belangrijkste elementen zijn voor een wetenschappelijk onderbouwd programma. De twee bestaande programma’s zijn samengevoegd, aangepast en van theoretische onderbouwing voorzien. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft het project mogelijk gemaakt.