Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Experiment Family Justice Centers bij huiselijk geweld in Tilburg en Venlo

06-02-2013

MOVISIE verzorgt morgen de kick-off van een Europees project waarbij in zes Europese steden wordt experimenteerd met Family Justice Centers. In een Family Justice Center zitten alle ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld - politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening – fysiek in één gebouw. Slachtoffers kunnen daar naar binnen gaan, direct aangifte doen en hulp, opvang en politiebescherming krijgen.

Family Justice Centers

Family Justice Centers (FJC) zijn ontwikkeld in San Diego. “Na de oprichting in 2002 is in San Diego het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van huiselijk geweld zeer sterk gedaald”, zegt Bert Groen, internationaal projectleider van het experiment van MOVISIE. “Ondanks goede maatregelen zoals de Wet tijdelijk huisverbod is dat in Nederland nog niet goed gelukt.” In de Verenigde Staten zijn inmiddels 100 van dit soort centra. In Nederland werken de Mutsaersstichting uit Venlo en het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden Brabant (Tilburg) mee aan het project.

‘Alles onder één dak’-principe

In Nederland wordt de aanpak van huiselijk geweld gecoördineerd vanuit de Steunpunten Huiselijk Geweld in de centrumgemeenten. “De ketensamenwerking rondom het slachtoffer is vaak wel geregeld, maar nog te vaak moeten slachtoffers van de ene naar de andere instelling voor het krijgen van hulp en ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat veel slachtoffers tussentijds afhaken of zich helemaal niet melden. Binnen het ‘alles onder één dak’-principe van een FJC zijn alle belangrijke organisaties aanwezig en dat zorgt dan ook voor een zeer klantgerichte aanpak”, aldus Groen.

Kick-off

Donderdag a.s. is bij MOVISIE de kick-off van het Europese. In zes Europese steden wordt een Family Justice Center opgezet. Na een assessment periode van drie maanden zal in Venlo, Tilburg Antwerpen, Berlijn, Milaan en Warschau gestart worden met de vorming van de eerste Family Justice Centers.

Het experiment is onderdeel van een door de EU gefinancierd DAPHNE-project, waarin wordt samengewerkt met België, Italië, Duitsland en Polen en Engeland (waar al eerder in Croyden een FJC is opgezet). Oprichter Casey Gwinn van het FJC uit San Diego zal bij de kick-off aanwezig zijn en het project gedurende de looptijd adviseren.