Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Twijfel over daling huiselijk geweld Waalwijk

06-05-2013

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Waalwijk neemt al enkele jaren af. Vorig jaar werden 198 incidenten gemeld, een daling van 35 meldingen ten opzichte van twee jaar ervoor. Maar de vrees bestaat dat huiselijk geweld in Waalwijk veel vaker voorkomt dan uit de cijfers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie blijkt.

"Er wordt nog steeds een grote drempel ervaren bij de melding van huiselijk geweld. Uitingsvormen van huiselijk geweld worden nog altijd niet door de omgeving herkend en slachtoffers houden het vaak stil", stelt het college van B&W in het veiligheidsprogramma van de gemeente Waalwijk. Voor een gemeente van de grootte van Waalwijk is het aantal meldingen van huiselijk geweld relatief laag. Statistisch gezien zouden er volgens het college van B&W meer meldingen moeten zijn.

Aandacht

Waalwijk gaat daarom de komende twee jaar huiselijk geweld vaker en duidelijker onder de aandacht brengen en de inwoners informeren over de mogelijkheden om incidenten te melden. Dat zal onder meer gebeuren door middel van publicaties in een huis-aan-huis blad. Ook zal Waalwijk de samenwerking met partners zoals politie, jeugdzorg, maatschappelijk werk, justitie en reclassering voortzetten om gevallen van huiselijk geweld eerder te kunnen signaleren en aan te pakken. Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant geeft extra ondersteuning.

Huisverbod

Verder zal het huisverbod actief worden ingezet tegen plegers van huiselijk geweld. Aanvankelijk ging de burgemeester terughoudend om met de inzet van deze wet. Inmiddels is gebleken dat een bestuurlijke aanpak effectief is. “Als maatschappij geef je met het opleggen van een huisverbod een signaal af dat het gedrag echt niet kan”, aldus het college van B&W in het veiligheidsprogramma.

pdf-bestandVeiligheidsprogramma Waalwijk (pdf-bestand,346 Kb)
(via www.waalwijk.nl).