Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Stel slachtoffer huiselijk geweld niet strafbaar bij illegaliteit'

06-11-2013

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld, eerwraak of mensenhandel, moeten niet strafbaar worden gesteld als ze illegaal in Nederland zijn. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman in een advies van een werkgroep aan de Tweede Kamerfractie.

"Internationale mensenrechten mogen nooit in het gedrang komen door het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Daarom is individueel maatwerk voor illegalen in bepaalde gevallen noodzakelijk", stelt Spekman op de website van de PvdA. "Net als mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst dienen extra kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die ziek zijn of slachtoffers van huiselijk geweld of eerwraak uitgezonderd te worden van de algemene maatregel die het kabinet in zijn regeerakkoord heeft aangekondigd."

Werkgroep

Dat advies heeft Spekman namens de overige leden van de PvdA-werkgroep illegaliteit en mensenhandel aan de Tweede Kamer-fractie aangeboden. Het partijbestuur heeft de werkgroep in het voorjaar in het leven geroepen na een discussie binnen en buiten de partij over de aangekondigde kabinetsmaatregel om illegaal verblijf voortaan als overtreding aan te merken. In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel heeft de werkgroep nu een advies uitgebracht.