Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stuurgroep Haaglanden wil betere informatievoorziening rond huisverbod

06-12-2013

De Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden pleit voor betere informatievoorziening aan betrokkenen bij een tijdelijk huisverbod. Uit onderzoek door de GGD Den Haag naar de impact van een tijdelijk huisverbod blijkt dat de uitvoering doorgaans goed is, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.

Het onderzoek is uitgevoerd in de regio's Den Haag, Delft, Westland en Oostland. Voor het onderzoek zijn er 84 interviews uitgevoerd, zowel met achterblijvers als met uithuisgeplaatsten.  Achterblijvers zijn positief omdat men even los komt van het (dreigende) geweld. Veel uithuisgeplaatsten ervaren de scheiding van hun kinderen tijdens het huisverbod als heel problematisch. Ze voelen zich in dit opzicht achtergesteld ten opzichte van de ouder die thuis blijft.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek worden er diverse aanbevelingen gedaan. Zo wordt gepleit voor verbetering van de communicatie met betrokkenen tijdens en na de crisis. Uit de interviews blijkt bijvoorbeeld dat het voor sommigen niet altijd duidelijk is wat de gevolgen zijn van het huisverbod en wat er verwacht wordt van de verschillende partijen.
Verder wordt geadviseerd om indien mogelijk één vaste maatschappelijk werker te koppelen aan de achterblijver. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn zouden zowel de achterblijver als de uithuisgeplaatste door Jeugdzorg bij het proces betrokken moeten worden.

Verbeterplan

De Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden heeft het rapport Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod inmiddels aangeboden aan de partners en uitvoerders in gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Politie, Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en Reclassering worden gevraagd om waar mogelijk een verbeterplan op te stellen. Daarnaast zal er binnenkort een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij afspraken worden gemaakt voor verbeteringen in het hele proces van het tijdelijk huisverbod.

Niet eerder zijn de ervaringen van betrokkenen in deze vorm en omvang onderzocht.