Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantoonbare gedragsverandering na training reclassering

07-03-2013

De Erkenningscommissie van het ministerie van V&J heeft de status van erkenning van de gedragstraining ‘Eerst denken, dan doen’ verlengd. Bij deze training leren cliënten van Reclassering Nederland nieuwe denkpatronen aan waardoor ze minder snel in crimineel gedrag vervallen. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek is gedaan naar het effect van een gedragstraining.

De commissie heeft het onderzoek beoordeeld naar het effect van deze cognitieve vaardigheidstraining (CoVa) op alle deelnemers van 2008 tot en met 2012. Uit het onderzoek komt naar voren dat er aantoonbaar gedragsverandering optreedt bij de deelnemers. Reclassering Nederland heeft verschillende gedragstrainingen voor gedetineerden en ondertoezichtgestelden. Zoals trainingen voor het aanleren van arbeidsvaardigheden en het vermijden van conflictgedrag bij huiselijk geweld.

Meer informatie