Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

NJi peilt aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

07-05-2013

Hoeveel aandacht besteden MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs, aan kindermishandeling en huiselijk geweld? Die vraag staat centraal bij een inventarisatie die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) momenteel uitvoert.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft laten weten dat de uitkomsten van deze inventarisatie zullen worden besproken met de betreffende sectoren en opleidingen. Hiermee kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in de basisopleidingen en in de permanente educatie van professionals.

Seksueel misbruik

Naar aanleiding van een motie over de professionalisering in de jeugdzorg kijkt het NJi in de inventarisatie ook naar de aandacht voor de normale en afwijkende seksuele ontwikkeling en de problematiek van seksueel misbruik. De aangenomen motie verzoekt de regering om in de basisopleidingen en in de permanente educatie van professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg structureel aandacht te besteden aan:

  • de gewone seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren;
  • de afwijkende seksuele ontwikkelingen in geval van stoornissen en de problematiek van seksueel misbruik; en
  • het bespreekbaar maken van en het professioneel omgaan met seksualiteit.