Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeenten krijgen ondersteuning bij aanpak ouderenmishandeling

08-11-2013

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen.

Om helder te krijgen waar precies behoefte aan is, gaat organisatiebureau B&A een onderzoek uitvoeren. Op basis daarvan besluit VWS in overleg met de centrumgemeenten en de VNG hoe het aanbod vorm krijgt. In februari moet het ondersteuningsaanbod klaar zijn.

Beleid

B&A gaat ook opnieuw inventariseren wat voor beleid centrumgemeenten intussen hebben voor de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Het doel daarvan is om de balans op te maken, en om na te gaan wat gemeenten van het ministerie van VWS verwachten na afloop van het actieplan Ouderen in veilige handen. Het resultaat van deze inventarisatie verschijnt eind volgend jaar.