Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Aanpak huiselijk geweld vraagt om gendersensitief beleid’

10-07-2013

Om het geweld tegen vrouwen aan te pakken is een gendersensitief beleid nodig. Dit betekent beleid waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaken van geweld tegen vrouwen. Dat staat in de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 dat gisteren aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) werd overhandigd.

‘Mensenrechten in Nederland’ is de eerste jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2012 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden.

Genderongelijkheid

Nederland heeft geen genderspecifiek beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. De regering constateert wel dat geweld vooral vrouwen treft, dat geweld voorkomt uit verschillen in machtsverhoudingen en dat genderongelijkheid meespeelt. Die constatering heeft echter niet geleid tot gendersensitief beleid, zo stelt het College voor de Rechten van de Mens. “Dit is opmerkelijk, omdat de oorzaken van geweld liggen in de historische en structurele ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het beleid van de overheid is bewust genderneutraal, omdat mannen ook slachtoffer worden. De overheid meent dat naar het individuele geval moet worden gekeken.”

Het rapport vermeldt verder dat deskundigen, niet-gouvernementele organisaties en het VN-vrouwen comité al jaren wijzen op het belang van gendersensitief beleid. “De meerwaarde van een gendersensitief actieplan is het aanpakken van de achterliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen. Individuele aandacht voor geweld tegen mannen hoeft daar niet onder te lijden.”

Nationaal Actieplan

Verder wijst het College erop dat Nederland in internationaal verband heeft toegezegd voor 2012 een Nationaal Actieplan Huiselijk Geweld op te stellen. Dit is echter nog niet verschenen.