Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanmelding Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

10-12-2013

Organisaties en instellingen kunnen nog tot 15 januari 2014 projecten indienen voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro, te verdelen over een of twee winnaars. Wie dat is of zijn wordt komende zomer bekendgemaakt.

Met de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling willen Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling.

Opvoeddebatten

In 2012 won Trias Pedagogica de Innovatieprijs voor hun project Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Het project is gericht op de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding door middel van het opleiden van debatleiders en voorlichters en het organiseren van opvoeddebatten waarbij specifieke aandacht is voor lijfstraffen. Andere winnende projecten waren het weerbaarheidsproject Rots en Water, het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum, prof. dr. Andries van Dantzig (1921-2005) als vertegenwoordiger van actiegroep RAAK en de projecten Bemoeizorg in de JGZ 0-19 jaar, Ouder- en Kindzorg Extra , Jepie Pikin, “Als het misgaat bel ik jou”, dejongerentheaterproductie Stuk en STUKYOUTOO.

Criteria

De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke jury aan de hand van de volgende criteria:

  • het project richt zich - direct of indirect - op het voorkómen van kindermishandeling;
  • er is over het project gepubliceerd (de publicatie dient niet ouder te zijn dan drie jaar);
  • er is een beschrijving van het project gericht op overdraagbaarheid van het project;
  • het project is geëvalueerd / te evalueren;
  • het project is vernieuwend.

Aanmeldformulier

Download het externe linkaanmeldformulier of kijk voor meer informatie op externe linkwww.stade-advies.nl, externe link www.kinderpostzegels.nl en externe linkwww.voorkomkindermishandeling.nl