Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Steeds meer kinderen onder toezicht

11-02-2013

Bijna 40.000 kinderen en jongeren stonden vorig jaar onder toezicht van een gezinsvoogd of woonden in een pleeggezin of instelling. Het gaat om ruim anderhalf keer zoveel kinderen als in 2001, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

31.000 kinderen stonden eind september 2012 onder toezicht. Ondertoezichtstelling is de meest voorkomende maatregel van kinderbescherming. Hierbij raken de ouders het gezag niet kwijt, maar wordt dit wel beperkt. Ruim de helft van de kinderen blijft thuis wonen. In dat geval houdt de gezinsvoogd een oogje in het zeil. Een kind kan ook in een pleeggezin of instelling worden geplaatst. Het aantal ondertoezichtstellingen is vooral tussen 2001 en 2007 gestegen, dat komt volgens het CBS onder meer omdat de aandacht voor kindermishandeling is toegenomen.

Onder voogdij

Eind september 2012 waren 8.000 kinderen onder voogdij gesteld. Dit gebeurt wanneer ouders de verzorging en opvoeding van een kind niet aankunnen of het kind ernstig verwaarlozen of misbruiken. Al sinds de invoering van de ‘Kinderwetten’ in 1901 is het mogelijk een kind in het uiterste geval bij de ouders weg te halen. Het kind gaat dan naar een pleeggezin of een instelling.

Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw stonden ongeveer evenveel kinderen onder voogdij als onder toezicht. De laatste decennia wordt de lichtere maatregel van ondertoezichtstelling veel vaker toegepast dan de voogdijmaatregel. Per 30 september 2012 stonden vier keer zoveel kinderen onder toezicht als onder voogdij.

Meer informatie

externe linkCentraal Bureau voor de Statistiek