Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Speciale mediation voor geweld tegen vrouwen in RK Kerk

11-03-2013

Speciale bemiddeling door professionele mediators moet vrouwelijke slachtoffers van (buitensporig) geweld in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) heling, erkenning en herstel bieden in combinatie met financiële genoegdoening. Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de kerk, adviseert de RKK deze mediation mogelijk te maken.

Deetman adviseert dit in het eindrapport van het vervolgonderzoek naar seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes binnen de RKK. De uitkomsten van dit onafhankelijk wetenschappelijk vervolgonderzoek tussen augustus 2012 en begin 2013 bieden onvoldoende basis voor een scherp afgebakende, eenduidige definitie van (excessief) geweld die breed en ook met terugwerkende kracht bruikbaar is. Bij gebrek aan een eenduidige definitie van (excessief) geweld is de huidige klachtenprocedure niet toepasbaar. Om toch geweldsklachten in behandeling te kunnen nemen adviseert Deetman daarom deze speciale mediation.

Misbruik vaak thuis

Bij ruim veertig procent van de onderzochte meldingen van seksueel misbruik van minderjarige vrouwen is sprake van ernstig seksueel misbruik. Misbruik van minderjarige vrouwen kwam veel vaker thuis (veertig procent) en in de parochie (ruim dertig procent) voor, zo blijkt uit de meldingen. Seksueel misbruik van jongens kwam veel vaker in instellingen voor. Waar sprake is van seksueel misbruik in de lichte ernstcategorie noemen de meldingen mannelijke en vrouwelijke plegers werkzaam binnen de RKK. Bij zwaardere ernstcategorieën van seksueel misbruik gaat het in hoofdzaak om mannelijke plegers.Seksueel misbruik ging in de helft van de gevallen gepaard met fysiek en/of psychisch geweld.

Het vervolgonderzoek bouwt voort op dat van de commissie die, eveneens onder voorzitterschap van Deetman, seksueel misbruik van minderjarigen (jongens en meisjes) in de RKK onderzocht. Het eindrapport van deze onderzoekscommissie verscheen eind 2011. De organisatie van het vervolgonderzoek (onderzoeksorganisatie) richtte zich niet alleen op seksueel misbruik van maar ook op fysiek en psychisch (excessief) geweld tegen minderjarige vrouwen vanaf 1945 binnen de RKK in Nederland. Opdrachtgevers van beide onderzoeken waren de Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Meer informatie