Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Enquête databank Effectieve interventies huiselijk geweld

26-08-2013

Herinnering: MOVISIE houdt momenteel een enquête over het gebruik van de databank Effectieve interventies huiselijk geweld. De uitkomst wordt gebruikt om de informatievoorziening over en binnen de databank waar mogelijk te verbeteren.

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld is door MOVISIE ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de databank staan interventies die elders succesvol zijn toegepast bij de aanpak van huiselijk geweld. Tevens bevat de databank samenvattingen, praktijkvoorbeelden en informatie over de effectiviteit.

Oproep

MOVISIE hoort graag de mening van professionals over de databank en roept hen op de vragenlijst op haar website in te vullen. Deelname aan de enquête neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag.