Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opvang voor huisdieren onder de loep

13-02-2013

Een groot aantal slachtoffers van huiselijk geweld (41 procent) stelt de vlucht naar de opvang uit vanwege zorgen om de huisdieren, zo blijkt uit onderzoek. De Federatie Opvang vindt het daarom belangrijk dat de vrouwenopvang ook kijkt naar de opvang van eventuele huisdieren. Dit staat in een brief die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijksma reageert met deze brief, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het rapport ‘Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland; een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld’. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat vrouwen in de opvang vaker aangeven dat sprake is van (dreiging met) dierenmishandeling door de partner dan andere vrouwen.

Maatregelen buitenland

De kennis over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling heeft in het buitenland al tot concrete maatregelen geleid. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn er bijvoorbeeld 'veilige havens' voor de huisdieren van mishandelde vrouwen. In de Verenigde Staten zijn er tevens opvanghuizen waar mishandelde vrouwen mét hun huisdier terecht kunnen. "Mijn collega van VWS zal met de Federatie Opvang verder overleggen hoe de sector wil omgaan met de aanbevelingen uit het rapport", zo laat Dijksma weten.

Meer informatie