Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste tv-spot over ouderenmishandeling

13-06-2013

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) presenteert vandaag een nieuwe voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' in Den Haag. Tevens start hij een televisiecampagne over dit onderwerp. Het is voor het eerst dat binnen een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt.

De nieuwe televisiecampagne en de voorlichtings-dvd zijn allebei onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van de staatssecretaris. Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken kunnen met de voorlichtingsfilm leren hoe ze mishandeling beter kunnen herkennen en in actie kunnen komen.

Taboesfeer

Van Rijn: "Ouderenmishandeling is onacceptabel. Slachtoffers zijn vaak bang om er over te praten of het te melden omdat ze meestal ook afhankelijk zijn van de daders. Die taboesfeer moeten we doorbreken. Daar wil ik met deze televisiecampagne en andere voorlichtingsactiviteiten, ook samen met de ouderenbonden, aan bijdragen. Het moet breed bekend worden wat oudermishandeling is, hoe je het kunt herkennen en hoe je actie kunt ondernemen om het te stoppen. We moeten er samen voor zorgen dat onze ouderen zich veilig voelen en veilig zijn."

De voorlichtings-dvd laat vijf situaties van ouderenmishandeling zien en is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die met ouderen werken. Op initiatief van het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS en een aantal andere organisaties, is deze dvd gemaakt. De dvd is voorzien van een uitgebreide gebruikshandleiding en is te bestellen via externe linkwww.movisie.nl.

Congres

Het congres Aanpak Ouderenmishandeling wordt georganiseerd de gemeente Den Haag. Dit congres is bedoeld voor beleidsmakers, managers en professionals die in hun dagelijks werk in aanraking komen met ouderen.

Op 15 juni is het de internationale dag tegen Ouderenmishandeling. In het hele land wordt rond deze dag aandacht aan dit probleem besteed.

Zie ook: