Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lichte stijging meldingen ouderenmishandeling

13-06-2013

De Steunpunten Huiselijk Geweld hebben vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2011 (994). Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. De meeste meldingen zijn afkomstig van professionals.

Het zijn voornamelijk professionals (50%) werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling, die melden. Psychische mishandeling (35%) kwam het meest voor. Daarna lichamelijke mishandeling (28%), financiƫle uitbuiting (20%), schending van rechten (8%) en verwaarlozing (5%). Seksueel misbruik (2%) wordt het minst gemeld. Bij elkaar werden 1486 verschillende vormen van ouderenmishandeling geregistreerd, wat betekent dat het slachtoffer nogal eens te maken heeft met meerdere vormen van mishandeling.

Ook nu weer blijkt dat vrouwen (49%) veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen (22%). In de meeste situaties is de pleger een (klein-)kind (35%), (ex)partner (24%), of ander familielid (24%). Opvallend laag is het aantal als pleger geregistreerde vrijwilligers (0,2%). Slechts 1 procent betreft ouderenmishandeling door een beroepskracht.

Wet meldcode

Professionals zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken volgens de Wet meldcode huiselijk geweld, waarin ook ouderenmishandeling is opgenomen. De wet voorziet in een stappenplan dat elke professional moet aflopen als hij of zij signalen krijgt van huiselijk geweld of kindermishandeling. Verwacht wordt dat meer professionals oog krijgen voor deze problematiek en weten hoe te handelen. De Steunpunten huiselijk geweld bieden hierbij ondersteuning en advies.