Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Transitiebureau jeugd presenteert factsheet over landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

13-06-2013

Het transitiebureau jeugd heeft een factsheet ontwikkeld waarin de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in samenhang staan beschreven. De factsheet is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben.

Drie grote beleidsveranderingen

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met drie grote beleidsveranderingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  • Stelselherziening geweld in huiselijke kring/“Regio aanpak veilig thuis”
  • Het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
  • Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet Meldcode)

Onderlinge samenhang

De factsheet geeft inzicht in de afzonderlijke trajecten en draagt bij aan de opgave om het beleid op genoemde terreinen in samenhang vorm te geven. Want hoewel vormgegeven in afzonderlijke trajecten hangen deze veranderingen onderling samen. In de factsheet worden de belangrijkste elementen uit de afzonderlijke trajecten naast elkaar gezet:

  • wettelijk traject
  • financiële aspecten
  • regionale context
  • ondersteuning
  • planning

Download

pdf-bestandFactsheet Landelijke ontwikkelingen kindermishandeling en huiselijk geweld (pdf-bestand, 538kB) (via www.voordejeugd.nl)