Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wegwijzer grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een beperking

14-11-2013

Deze maand is een Wegwijzer verschenen voor zorgaanbieders over kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn.

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie. Naast seksueel misbruik gaat het om psychisch grensoverschrijdend gedrag, fysiek grensoverschrijdend gedrag, onthouding van zorg en verwaarlozing, het schenden van rechten, financieel en materieel misbruik en discriminatie.

De wegwijzer:

  • plaatst de aanpak van de overheid in een breder perspectief;
  • plaatst de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag naar cliënten naast elkaar;
  • laat zien welke wet- en regelgeving daaraan gekoppeld is.

Download

De Wegwijzer is ontwikkeld door Vilans, Marijke Lammers Bejegeningsvraagstukken, VGN en Movisie. De publicatie is als download beschikbaar op www.movisie.nl.