Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorlichters 'Ouderen in veilige handen' in april van start

15-02-2013

Vrijwilligers van de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' trekken vanaf april het land in om over ouderenmishandeling te praten. Er zijn inmiddels 32 voorlichters geselecteerd voor deze functie.

De voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' die in november 2012 van start ging, is een campagne voor en door ouderen. De campagne is georganiseerd door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO).

Regiobijeenkomsten

De campagne begon met vier regiobijeenkomsten, bedoeld om de kaderleden van de vier seniorenorganisaties te informeren. Vervolgens werden de vrijwillige voorlichters geworven. De animo voor deze functie was zeer groot. Daardoor moest een selectie gemaakt worden uit de vele belangstellenden. Inmiddels is bekend wie de 32 voorlichters zijn. Op 28 februari en 5 maart krijgen ze een eendaagse training.

Meer informatie