Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderenombudsman signaleert toename mishandeling door mantelzorgers

15-07-2013

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan, als gevolg van de afbouw van de dagopvang voor ouderen en omdat het moeilijker is om in een verpleegtehuis te komen. Dat stelt ouderenombudsman Jan Romme in het dagblad Trouw. Dit leidt volgens hem tot meer gevallen van ouderenmishandeling.

Over de schreef

Volgens de externe linkombudsman gaat een op de drie mantelzorgers van dementerende ouderen wel eens over de schreef. Bij overbelasting is er vaak sprake van onmacht of onkunde en dat kan leiden tot verwaarlozing of zelfs agressief gedrag en mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan het vergeten om op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan de stoel binden.

Onhoudbare situaties

Sommige verzorgingstehuizen nemen alleen nog maar ouderen op als er kinderen zijn die een paar dagen per week de zorg voor hun rekening nemen. Dit leidt tot onhoudbare situaties. De Steunpunten Huiselijk Geweld ontvingen vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling, een lichte stijging (drie procent) ten opzichte van 2011.