Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal meldingen kindermishandeling stabiel

15-08-2013

Na een jarenlange stijging kwamen er vorig jaar bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling ongeveer even veel telefoontjes binnen als in 2011. Van de ruim 65.000 telefoontje leidde een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

Stok achter de deur

Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland: “Dat is het succes van de aanpak waarbij de Bureaus Jeugdzorg zo snel mogelijk hulp bieden, liefst op vrijwillige basis of met enige drang, dus met een kinderbeschermingsmaatregel als stok achter de deur. Zodra een melding binnenkomt, wordt al gekeken welke hulp er nodig en mogelijk is."

De combinatie van meldpunt (AMK) en snelle hulp (BJZ) is volgens Sprokkereef een belangrijke pijler voor dit succes. "Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. We roepen hen dan ook op ons te helpen deze succesvolle aanpak voort te zetten.”

Advies en onderzoek

In de jaren voor 2011 steeg het aantal telefoontjes naar een AMK flink, van ongeveer 34.000 in 2004 naar ruim 65.000 in 2012. In 2012 werden 45.887 adviezen gegeven en 19.453 onderzoeken gestart. Vergeleken met 2011 is het aantal adviezen licht gedaald en het aantal onderzoeken licht gestegen.

De meldingen die leiden tot een advies zijn in ongeveer 55 % van de gevallen afkomstig van beroepsmatige contacten en in 45 % van mensen uit de privé-omgeving van een kind of gezin. De meldingen die leiden tot een onderzoek zijn voor bijna 75 % afkomstig van mensen die beroepsmatig contact hebben met een kind of gezin.

In 2012 werd in ongeveer 12 % van de gevallen door het AMK een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming gedaan. Dat percentage is al enkele jaren min of meer stabiel.

Overzicht 2012

Bovenstaande cijfers komen uit het pdf-bestandOverzicht 2012 van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (pdf-bestand 173 kB, via www.jeugdzorgnederland.nl).