Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Van Rijn stuurt Kamer monitor en werkplan Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

16-01-2013

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer de eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aangeboden. Daarnaast stuurde Van Rijn de Kamer het werkplan van de Taskforce.

Monitor

Deze eerste monitor is een nulmeting die de stand van zaken van de uitvoering van de acties uit het actieplan weergeeft. Het is de bedoeling dat de Taskforce twee keer per jaar een monitor uitbrengt en zo de voortgang van de uitvoering van de acties nauwlettend volgt.

Werkplan

Met het werkplan geeft de Taskforce aan met welke speerpunten en acties de Taskforce aan de slag gaat en welke aanpak en rol hen daarbij voor ogen staat. De Taskforce wil zich vooral richten op een effectieve implementatie van activiteiten.