Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huisverbod bij huiselijk geweld werkt

16-11-2013

Na een huisverbod blijft nieuw huiselijk geweld vaker uit dan in vergelijkbare situaties waarin geen huisverbod is opgelegd. Dat blijkt uit de effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Wet tijdelijk huisverbod trad op 1 januari 2009 in werking. Met een huisverbod kan een (potentiƫle) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst. Deze periode kan, indien na tien dagen de ernstige geweldsdreiging nog niet is geweken, worden verlengd tot maximaal 28 dagen. Tijdens het huisverbod krijgen alle betrokkenen (plegers, achterblijvers en eventuele kinderen) hulpverlening aangeboden.

Minder incidenten

Het onderzoek toont aan dat na een huisverbod nieuw huiselijk geweld vaker uitblijft dan in vergelijkbare zaken waarin geen huisverbod is opgelegd. Nieuwe incidenten van huiselijk geweld, zoals geregistreerd bij de politie, komen statistisch significant vaker voor in zaken waarin geen huisverbod werd opgelegd (30%) dan in de huisverbodgroep (21%). Als nieuw huiselijk geweld wel plaatsvindt, gaat het bovendien om minder incidenten dan in (vergelijkbare) situaties waarin geen huisverbod is opgelegd.

In de eerste vier jaar sinds de inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod op 1 januari 2009 zijn er in Nederland 11.692 huisverboden opgelegd. Uit de effectevaluatie blijkt dat bij de meeste huisverboden kinderen in het gezin aanwezig zijn (70%), die direct of indirect slachtoffer zijn van het geweld. Het huisverbod is een gemeentelijke bevoegdheid, waardoor het aan gemeenten is om te beslissen of er ingezet wordt op het huisverbod bij kindermishandeling. De aanleiding voor het opleggen van een huisverbod ligt in de dreiging met of de toepassing van geweld in de huiselijke sfeer. Er is vrijwel altijd (91-94%) sprake van bedreiging en/of fysiek geweld. Bij twee derde van de huisverboden is (tevens) sprake van psychisch geweld.

Verbeterpunten

De evaluatie laat volgens Opstelten zien dat het huisverbod een effectief middel is gebleken ter bestrijding van huiselijk geweld. Eerder was al gebleken dat de wet een stimulans is geweest voor de lokale ketensamenwerking. Op een aantal punten is nog verbetering mogelijk. Minister Opstelten en staatssecretaris Van Rijn (VWS) zullen bezien hoe gemeenten en de bij het huisverbod betrokken ketenpartners hierbij kunnen worden ondersteund.