Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De week van het vergeten kind

17-01-2013

De eerste editie van de 'Week van het Vergeten Kind’ (WvhVK) gaat op maandag 28 januari van start. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation (GNF). GNF initieert allerlei initiatieven om de situatie van kinderen in de opvang te agenderen en structureel beter te maken.

Debat

De WvhVK wordt ingeluid met een inhoudelijk debat met vertegenwoordigers uit de politiek, de Kinderombudsman, vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, COA en een aantal bestuurders van opvangcentra. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie zal het debat openen. Milouska Meulens, presentatrice van het Jeugdjournaal, zal de rol van debatleidster vervullen.

Verantwoordelijke partijen verbinden

GNF organiseert het debat om aandacht te vragen voor de 31.000 zogezegd vergeten kinderen die in opvangcentra wonen. Het doel is de verantwoordelijke partijen die in Nederland belast zijn met jeugdzorg en opvang van kinderen met elkaar te verbinden en te laten debatteren over thema’s en stellingen uit de dagelijkse praktijk. Denk aan de kwaliteit van de huisvesting, de transitie van jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten en het toenemende aantal kinderen in de maatschappelijke opvang. Het debat moet één winnaar kennen: het kind.

Stellingen debat

In het debat staan de volgende stellingen centraal:

  • Verreweg de meeste opvangcentra zijn onvoldoende ingericht voor kinderen.
  • Er moet binnen deze kabinetsperiode een einde komen aan het opvangen van kinderen in maatschappelijke opvangcentra.
  • Op alle scholen moet er specialistische kennis zijn om probleemsituaties te signaleren.
  • Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente worden de problemen voor kinderen groter.

Programma debat 28 januari

13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.05 uur Welkomstwoord Milouska Meulens (Jeugdjournaal)
14.05 – 14.15 uur Openingswoord Minister Opstelten van VenJ
14.15 – 14.20 uur Q&A Minke Wagenaar (Auteur ‘Van Huis en Haard’)
14.20 – 14.25 uur Q&A Daphne Schreuder (Directeur GNF)
14.25 – 15.05 uur Eerste deel debat
15.05 – 15.20 uur Pauze
15.20 – 15.25 uur Q&A Kinderombudsman
15.25 – 16.05 uur Tweede deel debat
16.05 – 16.15 uur Dankwoord

Afsluiting Week van het Vergeten Kind

Tijdens de Week van het Vergeten Kind onderneemt de stichting nog meer initiatieven om aandacht te vragen voor de problematiek van kinderen in de opvang. Zo is er kosteloos een bewustwordingscampagne gemaakt waarin de verhalen van kinderen in de opvang verteld wordt.

De Week van het Vergeten Kind wordt op maandag 4 februari (geboortedag Guusje Nederhorst) afgesloten met een groot landelijk feest waarbij 1.500 kinderen uit Nederlandse opvangcentra onbezorgd kunnen genieten van leuke activiteiten en optredens op 10 verschillende indoor speellocaties door heel het land.

Guusje Nederhorst Foundation

De doelstelling van de Guusje Nederhorst Foundation is kinderen uit hun isolement te halen en binnen de opvang een kindvriendelijke omgeving voor ze te creëren waar ze kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Zo kunnen de kinderen tot rust komen en hun stressvolle, traumatische ervaringen beter verwerken.