Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorlichtingsmateriaal Ouderen in veilige handen

17-05-2013

Het ministerie van VWS heeft divers voorlichtingsmateriaal laten ontwikkelen om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Zo zijn voor alle Steunpunten Huiselijk Geweld honderd kaartspelen ter beschikking gesteld met op de achterkant de tekst: ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt. Praat er over!’.

De voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’ is bedoeld om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken bij ouderen zelf en hun omgeving. Tot en met eind 2014 worden door heel Nederland bijeenkomsten en workshops rond dit onderwerp georganiseerd.

Actieplan

De ANBO, het Netwerk van organisaties van oudere migranten (NOOM), PCOB en UnieKBO organiseren deze campagne, samen met VWS, in het kader van het gelijknamige Actieplan. Het is de bedoeling om de voorlichtingsactiviteiten te verbinden aan het lokale of regionale beleid. Sinds april van dit jaar gaan daarom 35 voorlichters van de vier ouderenbonden het land in om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Alle gemeenten en steunpunten hebben inmiddels een lijst ontvangen met beschikbare voorlichters.

Meer informatie

  • Voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’, externe linkwww.opvang.nl