Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ruim 95.000 incidenten huiselijk geweld in 2012

17-12-2013

Van de ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld die de politie in 2012 registreerde, is verreweg het meeste gericht op de partner (44,8 procent) of ex-partner (22 procent). In een kwart van alle incidenten van huiselijk geweld is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Kijk.. dan zie je het!’, met politiecijfers over huiselijk geweld over de periode 2010-2012. De bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld vormen overigens slechts een deel van de omvang van het probleem. Veel incidenten worden niet bij de politie gemeld.

Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat ruim 9 procent van de Nederlandse bevolking (1 miljoen mensen) de afgelopen vijf jaar slachtoffer was van huiselijk geweld. Ruim 200.000 mensen waren slachtoffer van ernstig, structureel huiselijk geweld. In zes van de tien gevallen ging het om psychisch huiselijk geweld (bijvoorbeeld overtreding huisverbod, beledigingen, verbale ruzies). Volgens de Nationale Politie zijn veel meldingen van huiselijk geweld het gevolg van de economische crisis. De toegenomen stress in huishoudens zou als katalysator werken.

Landelijk programma

De politie heeft in de afgelopen jaren via het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak de samenwerking gezocht met al haar partners en een stevig netwerk opgebouwd.

Door een betere registratie bestaat er nu beter zicht op de omvang en de aard van de problematiek. De aanpak van huiselijk geweld vergt een professionele, betrokken aanpak van de politie. Het gaat erom tijdig op te treden, patronen te kunnen herkennen en indien nodig door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.

Minderjarigen

Uit de cijfers blijkt dat in 2012 één op de drie getuigen van huiselijk geweld jonger was dan 18 jaar. Vijftien procent van de slachtoffers van huiselijk geweld dat direct tegen hen is gericht, was jonger dan 18 jaar. Dit komt neer op ongeveer 3.675 kinderen.

Opvallend is het grote aandeel minderjarigen dat slachtoffer is van seksueel huiselijk geweld: Bijna drie kwart van de slachtoffers van seksueel huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar. Tegelijkertijd maakt ook een groeiend aantal jeugdigen zich schuldig aan huiselijk geweld gericht tegen hun ouders (ruim 10 procent).

Ouderen

Geweld en financiële uitbuiting van ouderen wordt steeds vaker gemeld. In 2008 ging het om 1,7 procent en in 2012 is dit 2,1 procent. Het gaat hierbij om ouderen boven de 66 jaar.
Relatie met dierenmishandeling

Een andere opvallende conclusie is de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. De helft van de dierenagenten heeft ervaring met de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Ook komt het voor dat slachtoffers van huiselijk geweld hun vlucht naar een opvanghuis uitstellen vanwege bezorgdheid om het huisdier dat achterblijft.

Huisverboden en hulpverlening

De politie heeft vanaf de invoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod (2009) meer dan 14.000 huisverboden namens de burgemeesters opgelegd. Dat is gemiddeld 56 huisverboden per week.

De politie heeft ook een belangrijke doorverwijsfunctie naar de hulpverlening. In vier op de tien zaken is na een jaar nog steeds enige vorm van hulpverlening aanwezig.

Meer informatie