Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Behoeftepeiling landelijk congres

18-04-2013

Het landelijk congres over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt dit jaar op maandag 18 november in het NBC in Nieuwegein plaats onder de naam RegioAanpak Veilig Thuis. Voor de vorming van het congresprogramma houdt de organisatie momenteel een behoeftepeiling.

Het congres is bedoeld voor gemeenteambtenaren en professionals uit de sector zelf, maar ook voor ketenpartners (CJG, politie, maatschappelijk werk) en bestuurders (wethouders, raadsleden). De organisatie ligt in handen van het programma RegioAanpak Veilig Thuis (een programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Opvang en het ministerie van VWS) in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.

De organisatie wil een levendig en interactief programma bieden met aandacht voor nieuw beleid, nieuwe ontwikkelingen, innovatieve voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk en de gelegenheid om te netwerken. Omdat zij veel waarde hecht aan de mening en kennis uit het veld, worden professionals verzocht een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan nog tot uiterlijk woensdag 24 april.