Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bijna 12.000 huisverboden sinds invoering wet

18-04-2013

Het aantal huisverboden dat jaarlijks wordt opgelegd, groeit nog steeds. In 2012 moesten 3529 plegers van huiselijk geweld gedwongen hun huis verlaten. Dat waren er bijna 400 meer dan in het jaar ervoor (3139), zo blijkt uit cijfers van het Landelijke Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

Wet tijdelijk huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod, die op 1 januari 2009 in werking trad, geeft burgemeesters de bevoegdheid om bij acute dreiging van huiselijk geweld de pleger voor tien dagen uit huis te plaatsen. In 2009 gebeurde dat 2150 keer. In de drie daaropvolgende jaren nam het aantal huisverboden in totaal met 64 procent toe. Sinds de invoering van de wet hebben de burgemeesters 11.692 huisverboden opgelegd.

Vaker verlengd

Met het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) wordt beoordeeld of in een situatie van (dreigend) geweld een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd. Dit instrument werd in 2012 4553 keer toegepast, ruim 500 keer vaker dan in 2011. Opvallend is verder dat het huisverbod steeds vaker wordt verlengd. Vorig jaar gebeurde dat 1359 keer, tegenover 600 keer in 2009.