Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ex-bewoonsters opvang Hilversum eisen geld

18-06-2013

Zes voormalig bewoonsters van de door misstanden gesloten vrouwenopvang in Hilversum eisen geld van de gemeente en de Blijf Groep. Met dat geld willen zij een fonds oprichten voor nazorg en het verstrekken van uitkeringen aan gedupeerde ex-cliënten van de Hilversumse opvang.

De vrouwen willen in ieder geval de opbrengst van het voormalige pand, dat de Blijf Groep in april voor 865.000 euro verkocht. Het zestal claimt 'vermogensrechtelijke en immateriële schade' die zij hebben geleden door de 'geconstateerde misstanden' in de opvang. Met de aansprakelijkheidsstelling wil hun advocaat onder meer verjaring voorkomen.

Gebrek aan controle

De vrouwen vinden dat zij en andere ex-bewoonsters de dupe zijn van gebrek aan controle op de voormalige opvang. De gemeente was daarvoor verantwoordelijk. Blijf Groep volgde de opgeheven stichting Opvangcentrum Het Gooi op en ontvangt om die reden een claim. De voormalige bewoonsters wijzen op de slechte huisvesting in de voormalige vrouwenvilla, de gang van zaken in het huis (onder meer dreiging met het weghalen van kinderen door Bureau Jeugdzorg als vrouwen te mondig werden), het innen van te veel geld van bewoonsters, vernedering en kleinering van bewoonsters door de directie, wisselend en slecht ingewerkt personeel en het ontbreken van professionele hulpverlening.

Aansprakelijkheid

Volgens een woordvoerder aanvaardt de gemeente Hilversum geen enkele aansprakelijkheid. Wel wil de gemeente in gesprek treden met de vrouwen over de vraag hoe de ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld beter kan. Blijf Groep houdt de boot vooralsnog af.