Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Week van Kinderen Veilig van start

18-11-2013

De vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake, overhandigt vandaag, op de eerste dag van ‘de Week van Kinderen Veilig’, een voortgangsrapport over het Actieplan Kinderen Veilig 2012-2016 aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).

In het voortgangsrapport staat onder meer dat meer dan de helft van de scholen in ons land niets tegen kindermishandeling doet. Terwijl jongeren juist van leerkrachten hulp verwachten als ze thuis te maken krijgen met mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Initiatief

De week van Kinderen Veilig is een initiatief van de taskforce bedoeld als maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen. Op 20 november wordt jaarlijks de internationale Dag van de Rechten van het kind gevierd. De Taskforce heeft besloten om de week rondom die dag te organiseren: van 18 tot en met 23 november.

Activiteiten

Verschillende organisaties verzorgen tijdens deze week ruim vijftig activiteiten, waarbij het bestrijden en het zoveel mogelijk voorkomen van kindermishandeling en seksueel misbruik centraal staan. Het aanbod is zeer divers. Kinderen kunnen bijvoorbeeld chatten met politieagenten, officieren van justitie staan voor de klas, Taskforceleden zijn aanwezig als buddy tijdens een chatsessie van De Kindertelefoon en professionals spreken over de transitie in de jeugdzorg. En er vinden (Lagerhuis)debatten, theatervoorstellingen, symposia, workshops, trainingen, presentaties en diverse andere bijeenkomsten plaats.

Meer informatie over de taskforce en de Week van Kinderen Veilig is te vinden op externe linkweekvankinderenveilig.nl.