Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Start pilot anonieme financiering zorg eerwraakslachtoffers

19-03-2013

Eerwraakslachtoffers en anderen personen die ernstig worden bedreigd moeten hun zorgkosten betaald krijgen uit een speciaal fonds. Zo kunnen zij anoniem blijven. Dit jaar gaat een proef van start met zo'n fonds, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Identiteit en verblijfplaats

Ernstig bedreigde personen kunnen op verschillende manieren worden getraceerd, bijvoorbeeld door familieleden die naar een zorgverzekeraar bellen en daar een medewerker aan de telefoon krijgen die onder druk – ondanks een geheimhoudingsvinkje in het systeem - toch de identiteit en verblijfplaats van zo’n meisje of vrouw bekend maakt. Niet alleen bij eerwraak gerelateerde zaken doet dit risico zich voor, maar bijvoorbeeld ook bij slachtoffers van loverboys.

Pilot

De pilot ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Doelgroep pilot: het betreft alleen de zeer ernstig bedreigde personen die in het stelsel van Bewaken en Beveiligen (SBB) zijn opgenomen en waar bovendien de anonimiteit gewaarborgd moet blijven (maatregel ‘anonimiteit’ door het OM opgelegd). Het OM beoordeelt aan de hand van objectieve criteria of bij een bedreigde persoon de SBB-status noodzakelijk is.
  • De pilot start met zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het voornemen is om daar AWBZ-zorg aan toe te voegen.
  • Het OM biedt één loket aan als centraal aanspreekpunt voor zowel het CVZ als zorgaanbieders. Personen met een SBB-status die anonieme zorg nodig hebben krijgen een uniek registratienummer van het OM (er wordt dus geen naam van de persoon vermeld). Op deze manier kan het CVZ zo nodig controleren of het om een persoon gaat die formeel is opgenomen in het SBB en anonieme zorg nodig heeft.
  • De zorgaanbieder die zorg verleent aan een SBB-cliënt moet de rekening dus niet indienen bij de zorgverzekeraar, maar naar de financiële afdeling van het Nationaal Politiekorps sturen.
  • Het Nationaal Politiekorps dient de totaalrekening (voor alle SBB-cliënten per half jaar) bij het CVZ in. Op basis van een overeenkomst tussen het politiekorps en het CVZ vindt dan financiering en afrekening plaats.

Evaluatie en regelgeving

De pilot geldt voor een periode van één jaar en loopt tot eind 2013. Na afloop van dit jaar zal de pilot geëvalueerd worden. Indien nodig of wenselijk kunnen naar aanleiding van de evaluatie de regels voor anonieme financiering van zorg voor ernstig bedreigde personen nog worden bijgesteld aan de opgedane ervaringen.

Als blijkt dat de pilot goed werkt, zal de pilot omgezet worden in wet- en regelgeving. Om wettelijke invoering in de loop van 2014 zeker te stellen is regelgeving hiertoe in voorbereiding.

Links

externe linkKamerbrief over start pilot anonieme financiering zorg voor zeer ernstig bedreigde personen