Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stijging aantal huisverboden Purmerend

19-09-2013

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Purmerend 29 huisverboden opgelegd: tien meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging betekent niet per definitie dat het aantal gevallen van huiselijk geweld ook is toegenomen; wel wordt de strafmaatregel in Purmerend vaker toegepast.

In verband met huiselijk geweld zijn in Purmerend sinds 2009 137 huisverboden opgelegd. De hulpofficier van justitie, heeft de bevoegdheid heeft gekregen van de burgemeester om de straf op te leggen.

Aanpak

Elke dag worden alle huiselijk geweld zaken uitgedraaid. Handmatig wordt gecontroleerd of de juiste acties en handelingen in de voorkomende zaken zijn gedaan. Bij zaken waar nog mogelijkheden liggen worden de betrokken medewerkers, de wijkagenten en/of gebiedsverantwoordelijken in kennis gesteld.

Tijdens de periode van een huisverbod gaan wijkagenten op huisbezoek. Bij verlenging van een huisverbod wordt de wijkagent gevraagd nog een huisbezoek af te leggen. Eens per maand wordt een lijst van adressen waarop minimaal twee keer een melding van huiselijk geweld is binnengekomen, verstuurd naar de wijkagenten en de teamchefs. Hierop wordt actie ondernomen.