Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

20-03-2013

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

Helmond telde vorig jaar 76 meldingen van huiselijk geweld op adressen waar dat in de twee jaar ervoor ook al eens had plaatsgevonden. Het gaat om bijna dertig procent van het totaal aantal gevallen. Dat staat in het externe linkActieprogramma veiligheid 2013 van de gemeente.

Enerzijds speelt hierbij de invloed van de crisis een rol, anderzijds zien we dat we nog steeds een beter zicht krijgen op de omvang van de problematiek. Alle aandacht voor dit probleem in de media zou ook voor meer meldingen zorgen.