Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijke belactie aanpak kindermishandeling op scholen

20-04-2013

The Next Page, een sociale onderneming die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: 'Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling'.

De ambitie is om ruim 8.000 scholen te bellen en hen te informeren over het grote belang van scholing bij het signaleren van kindermishandelingen. Aanleiding is de invoering van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 juli 2013. Deze verplicht organisaties als onder andere huisartsen, kinderopvang en scholen te handelen volgens een meldcode als ze denken dat een kind mishandeld wordt. Onderzoek van bureau Veldkamp (eind 2012) toont aan dat de onderwijssector achterblijft bij de implementatie van de Wet Meldcode ten opzichte van andere sectoren als de gezondheidszorg of de kinderopvang. Slechts 37 procent van de scholen heeft een meldcode en slechts 11 procent van de leraren heeft een cursus gevolgd.

Tijdens de belactie worden de scholen geïnformeerd over zowel de Wet Meldcode als over de scholingsmogelijkheden die The Next Page biedt op dit terrein. Zo is er onder meer een speciale site ontwikkeld voor het onderwijs: externe linkwww.onderwijsenkindermishandeling.nl.