Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verkenning kwantitatief onderzoek ouderenmishandeling

22-08-2013

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) laat een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatief onderzoek naar ouderenmishandeling in Nederland. Op basis hiervan zal hij besluiten of er zo’n onderzoek komt en zo ja, in welke vorm.

Dat heeft Van Rijn laten weten in een reactie op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66). Volgens de staatssecretaris is kwantitatief onderzoek naar ouderenmishandeling zeer complex, onder meer vanwege het taboe dat op deze problematiek rust.

Lokaal niveau

Een verkenning zou antwoord moeten geven op vragen als welke gegevens op lokaal niveau beschikbaar zijn, op welke manier in andere landen onderzoek is gedaan naar de aard en omvang van ouderenmishandeling en of er kan worden aangesloten bij reeds lopende onderzoeken.

Voortgangsrapportage

In de volgende voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties, die naar verwachting in het najaar 2013 verschijnt, zal Van Rijn hierover rapporteren.