Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers over de grens voortaan beter beschermd

23-05-2013

Slachtoffers van huiselijk geweld die in hun eigen land bescherming krijgen, zullen voortaan eenzelfde bescherming krijgen wanneer ze op reis gaan of verhuizen naar een ander Europees land. Dat staat in een verordening die het Europees Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden keurde de uitbreiding van het Europees beschermingsbevel goed. Daardoor kunnen bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld een in eigen land uitgesproken contactverbod ook laten afdwingen wanneer ze de landsgrenzen oversteken. Dankzij meertalige standaardcertificaten, zijn daar geen grote kosten of tijdrovende formaliteiten aan verbonden.

Pakket maatregelen

De uitbreiding van het Europese beschermingsbevel maakt deel uit van een ruimer pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat slachtoffers in de hele Europese Unie dezelfde rechten krijgen. Zo verplicht het pakket de lidstaten om bijstand te verlenen, slachtoffers van informatie over hun zaak en hun rechten te voorzien en politiemensen, aanklagers en rechters op te leiden met het oog op een goede omgang met slachtoffers.

Meer informatie