Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Drenthe start traject Regiovisie

23-09-2013

Kies voor een provinciale schaal en niet voor een aparte visie in elk van de drie Drentse regio’s. Dat advies kreeg de bestuurlijke stuurgroep voor de totstandkoming van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe vorige week.

De gemeenten in Drenthe zijn begonnen met het maken van één, gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze  start werd vorige week gemarkeerd net een bijeenkomst in Emmen voor diverse betrokken. Zo waren onder meer de politie (herkenbaar in uniform), gemeentebestuurders en mensen van steunpunten huiselijk geweld en jeugdzorg aanwezig.

Paradox

Martin Sitalsing, oud-politieman en hoofd BJZ Utrecht, hield een pleidooi voor het doorbreken van besluiteloosheid die ontstaat doordat professionals geen informatie met elkaar durven delen. Hij beklemtoonde dat de veiligheid van het kind voorop staat. “Maar er is een vreemde paradox: vraag het niet aan de specialist. Als een specialist Tunnelveiligheid gaat bepalen hoe veilig een tunnel moet zijn, dan lopen de kosten geheid uit de klauwen. En toch heb je die specialisten wel nodig”, aldus Sitalsing.

Deelnemers gingen vervolgens met elkaar in discussie over de thema’s: Regio’s, 1-gezin-1-plan, AMK/SHG en Veiligheid op zorg. Zo kwam er veel materiaal op tafel waarmee de werkgroep die de Drentse Regiovisie gaat schrijven aan de slag kan.