Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fier Fryslân wil vaker huisverbod bij kindermishandeling

23-09-2013

Fier Fryslân wil dat er vaker een huisverbod wordt ingezet bij kindermishandeling. Dat zei Mariët Smid, teamleider Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier Fryslân, dit weekend in de Leeuwarder Courant. Zij vindt dat kinderen nu nog te vaak van hot naar her worden gesleept.

De Teamleider pleit er daarom voor dat er vaker moet worden geprobeerd om niet het kind, maar de pleger van kindermishandeling uit huis te plaatsen.

Hulpplan

Uit onderzoek van extern linkeFier Fryslân naar huiselijk geweld, blijkt dat in 86 procent van de gevallen kinderen er getuige van zijn. In de helft van de gevallen waren zij zelf ook slachtoffer van geweld. Wanneer een huisverbod wordt opgelegd, stelt Fier in samenwerking met verschillende instellingen, een hulpplan op.

Volgens de Smid is er een sterke stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld in Friesland. Zo lag het aantal vorig jaar met 2000 al 50 procent boven het jaar ervoor. Dit jaar zijn er volgens haar al een kwart meer meldingen dan in dezelfde periode in 2012.