Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jongeren hebben baat bij ART

24-10-2013

Jongeren die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, hebben baat bij de Agressie Regulatie Training (ART). ART wordt sinds 2009 als pilot uitgevoerd op scholen in heel Nederland door Halt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afgeronde eindevaluatie geeft een positief beeld van de training.

Halt heeft, in samenwerking met Stichting werken met Goldstein en de deelnemende scholen, docenten en Halt-medewerkers opgeleid om leerlingen in hun vertrouwde schoolomgeving de ART-training te geven. Het doel van de training is jongeren gedragsalternatieven te leren om ze de controle over hun eigen gedrag terug te geven.

Agressie Regulatie Training

De ART-training werkt aan de sociale vaardigheden, boosheidscontrole en het moreel redeneren van de jongeren. Tijdens de lessen wordt er veel geoefend, bijvoorbeeld in rollenspellen. Ook krijgen leerlingen huiswerk mee om het geleerde in praktijk te brengen. Docenten en Halt-medewerkers die de training geven, krijgen regelmatig coaching om de kwaliteit van de trainingen hoog te houden.

Beter schoolklimaat

Leerlingen die zelf deelnamen, vinden in grote meerderheid dat ze zich na de training socialer gedragen en minder ruzie hebben. Volgens de meeste trainers is er ook duidelijk sprake is van afname van agressieproblemen. Deze trainers zijn echter ook de eersten om te beamen dat veel leerlingen het nog steeds moeilijk vinden bij ruzie rustig te blijven.

Slechts een klein deel van de trainers ziet een duidelijk effect in termen van afname van incidenten op school. Ruim een derde van de bevraagde directies is van mening dat ART heeft geleid tot een beter schoolklimaat.

Downloads

pdf-bestandEindevaluatie van de pilot 'ART op school' (pdf-bestand, 1,3 MB)