Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

24-12-2013

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu ruim twee jaar. Tijd om de balans op te maken. Om een indicatie te krijgen van wie de bezoekers zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen en gebruiken is er een peiling onder de bezoekers van de databank uitgezet.

Een breed spectrum aan organisaties en professionals bezoekt de databank. Zowel uitvoerenden als stafmedewerkers. Ruim de helft van de respondenten geeft aan de databank te kennen en te bezoeken. Kennismaking met de databank, uit nieuwsgierigheid of algemene belangstelling is de meest gehoorde reden van de respondenten om de databank te bezoeken. Niet gek, aangezien de databank nog maar relatief kort bestaat.

Databank als brede kennisbron

De andere helft van de respondenten was op zoek naar (informatie over) interventies. Zij maken creatief gebruik van de databank als een brede kennisbron waarbij de belangstelling uit gaat naar vrijwel het gehele spectrum aan interventiebeschrijvingen. De belangstelling komt voort uit het op zoek zijn naar een aanpak voor een bepaald probleem. Zij nemen vervolgens contact op met de ontwikkelaar, bestellen het handboek, willen de interventie gaan implementeren of maken gebruik van bestaande interventies bij het ontwikkelen van een nieuwe interventie.

Of zij zochten informatie over een specifieke interventie waarover ze gehoord hadden, die in hun regio toegepast wordt of die ze zelf toepassen. Deze laatsten gebruiken de gevonden informatie bijvoorbeeld om de toepassing van de eigen interventie te verbeteren of het gebruik van de interventie beter te kunnen verantwoorden. Dit meer diepgaand gebruik van de databank als kennisbron weerspiegelt zich ook in het toenemend aantal downloads van de uitgebreide beschrijvingen.

Waardering van kwaliteit en vindbaarheid

De meerderheid van de bezoekers die de enquête hebben ingevuld waardeert de kwaliteit en de vindbaarheid van de interventies als goed. Ondanks dat de uitkomsten van de digitale enquête slechts een indicatie geeft over het totale gebruik en de waardering van de databank, ervaren wij de uitslag als een aanmoediging van ons werk. De databank lijkt in een behoefte te voorzien, de kwaliteit wordt gewaardeerd en men maakt op uiteenlopende manieren gebruik van de aangeboden informatie.