Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Extra geld voor opstellen regiovisies Veilig Thuis

26-09-2013

Elke centrumgemeente voor vrouwenopvang krijgt zowel in 2013 als in 2014 een extra bedrag van 75.000 euro. Dat staat in de Septembercirculaire gemeentefonds 2013. De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 en 2014 verhoogd met 2,625 miljoen euro.

De septembercirculaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds.

Sinds juli 2012 voeren de VNG en de Federatie Opvang, in samenwerking met andere organisaties, het project externe linkRegioAanpak Veilig Thuis uit. Het opstellen van ‘regiovisies’ (regionale beleidsplannen) is een essentieel onderdeel van dit project dat geweld in huiselijke kring aanpakt. De regiovisies zullen vanaf dit najaar worden opgesteld. Om dit proces te faciliteren en de kwaliteit te waarborgen ontvangen de centrumgemeenten het extra geldbedrag.

Meer informatie

pdf-bestand Septembercirculaire gemeentefonds 2013 (pdf-bestand 1,7 MB) (via www.rijksoverheid.nl)