Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Politiecijfers verkrachtingszaken geven vertekend beeld

27-05-2013

1297 vrouwen hebben in 2012 aangifte gedaan van verkrachting. Dat blijkt uit de Misdaadmeter van het AD die zaterdag is verschenen. In 85 procent van de verkrachtingszaken kent het slachtoffer de dader. Het misbruik vindt ook vaak plaats in het eigen huis.

Het aantal slachtoffers is slechts het topje van de ijsberg, want de meeste vrouwen stappen niet naar de politie. Het WODC berekende in 2005 dat het aantal slachtoffers van verkrachting acht keer hoger ligt dan het aantal aangiften. En uit CBS-cijfers van enkele jaren geleden blijkt dat van slechts elf procent van alle zedendelicten melding wordt gemaakt. En daarvan leidt slechts drie procent tot aangifte.

Gevolgen aangifte

Een derde van de vrouwen die wél naar de politie stapt, doet uiteindelijk toch geen aangifte. Op het politiebureau wordt gewezen op de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een politieonderzoek en rechtszaak. “Wij zullen bij zedenzaken een slachtoffer niet per definitie aanraden aangifte te doen. Niet iedereen wil dat hele proces doormaken”, zegt Bauke Stelma, zedenspecialist bij de politie in het externe linkAD.

Slachtofferhulp Nederland krijgt wekelijks 26 meldingen van verkrachting binnen. Deze organisatie stimuleert zedenslachtoffers wél tot het doen van aangifte. Al is het maar voor de vergelding of om de kans te verkleinen dat een dader opnieuw de fout ingaat.